Ilia al II-lea – Singurul patriarh ortodox înainte de sinodul tâlhăresc ?

Patriarhul Georgiei Ilia al II-lea este singurul Patriarh Ortodox din zilele noastre. A fost si el implicat in ecumenism, dupa cum erau ordinele de la Moscova, dar ajutat de jertfa unor stareti, monahi, preoti si credinciosi, in 1997 a facut pasul care ii va aduce mantuirea vesnica : iesirea Bisericii Ortodoxe a Georgiei din CMB si din orice organism satanic ecumenist. Dar pentru aceasta a fost nevoie de lupta unor duhovnici, preoti, monahi, credinciosi… ajutati de un arhiereu. Mai intai acestia,  in urma unei scrisori deschise, au incetat pomenirea Patriarhului. Acesta i-a caterisit, dar se stie ca in asemenea cazuri nu este valabila caterisirea.   Dupa presiuni ale credinciosilor si mustrari de constiinta, Patriarhul a revenit si intr-o Duminica, inainte de Sf. Liturghie s-a intors catre credinciosi, le-a facut metanie si le-a spus : ” Va rog sa ma iertati ca v-am smintit. ” Dupa acea Liturghie, Patriarhul impreuna cu intreg Sinodul au scos BO a Georgiei din CMB si din orice alt consiliu ecumenist.

” Sfintii vor judeca lumea. ” – ne spune Sf. Ap. Pavel. Cum adica ? La a doua Venire a Mantuitorului Iisus Hristos toti oamenii vor vedea pe toti de aceeasi varsta si de aceasi ocupatie care au fost mai buni sau mai rai decat ei.  Aici, pe pamant, raul se pare ca a invins. Dar numai se pare. Aici presedintii si politicienii dimpreuna cu fortele de represiune mint, chinuie si jefuiesc  neamuri si popoare intregi.  Si li se pare ca au invins. Dar dupa Infricosatoarea Judecata satisfactia draceasca de acum li se va transforma in chin si rusine vesnica.   Toti jefuitorii de Tara si Neam vor fi rusinati atunci de Sfintii Voievozi. Toti patriarhii, mitropolitii, episcopii, preotii… ecumenisti vor fi rusinati de Patriarhul Ilia II si de toti arhiereii drept credinciosi. Iar rusinea si chinul celor dintai nu va avea sfarsit. La fel, bucuria dreptilor nu va avea sfarsit.

De ce sa alegem chinul cel vesnic datorita ecumenismului ? Pentru slava desarta a scaunului – patriarhal, mitropolitan, episcopal ? Pentru salariile de zeci de milioane de la statul antihristic ? Pentru frica de moarte ?  Pana la urma toti vom muri iar bolile ne avertizeaza de pe acum. Dar nu e totuna sa mori dreptcredincios sau ecumenist vandut. Fricosii vor merge primii in iad, inaintea talharilor si desfranatilor.

Iata lupta ortodocsilor din Georgia :

 

Scrisoare deschisă către Patriarhului Ilia al Georgiei

de la Obştea Mănăstirii Sfântul Shio din Mghvime

„Hristos Domnul a numit acea Biserică care păstrează mărturisirea cea adevărata şi mântuitoare Biserica Sobornicească. Pentru această mărturisire l-a numit pe Petru binecuvântat, când a declarat că «pe această piatră [adică, a dreptei credinţe] voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui» (Mat. 16, 18)” – Sfântul Maxim Mărturisitorul (Migne PG 90, 132A)

„Am ajuns orfani, fără de tată” – Plângerile lui Ieremia

„Cine citeşte să înţeleagă” – Mat. 24,15

În vechea Sodomă trăia dreptul Lot cu familia sa. Dumnezeul cel îndelung-răbdător, aşteptând convertirea, schimbarea inimilor sodomiţilor, le-a dăruit tot ceea ce aveau de trebuinţă: apă, aer, hrană…viaţa însăşi. Lot era pentru ei o pildă de virtute, un model de îndreptare. Dar în zadar. Măsura fărădelegii şi a păcatului era dincolo de orice limită; Domnul a scos afară familia lui Lot şi a distrus cetatea prin foc, luând acea viaţă pe care le-o dăruise. Ca şi Sodoma se preface acea Biserică în care grozăvia învăţăturilor eretice îşi află un loc de cinste. Îndelung-răbdător şi mult-milostiv este Domnul şi, precum distrugerea Sodomei a fost întârziată de dragul dreptului Lot, la fel, de dragul drepţilor Săi slujitori din vremea aceasta, El nu îşi va îndepărta harul Sfântului Duh de la Biserica aceea care a rătăcit spre bezna ereziei, care Îi este atât de vrăjmaşă. Dar pentru câtă vreme? Unde este limita dincolo de care fărădelegea întrece îndelung-răbdarea şi milostivirea Sa? Dacă vremea pentru un exod precum cel al lui Lot a venit, atunci această vreme înseamnă sfârşitul perioadei [îngăduită pentru pocăinţă], este vremea pentru îndeplinirea judecăţii lui Dumnezeu, vremea pentru mânia cea dreaptă, vremea pentru luarea de la noi chiar a Sfântului Duh. Plecarea din mijlocul păcatului a adevăraţilor fii ai Bisericii slujeşte drept semn al morţii duhovniceşti a ierarhiei Bisericii Locale. Şi doar atunci când Domnul îi va chema la El pe toţi cei credincioşi Lui – adevărata Sa Biserică – harul Sfântului Său Duh va părăsi cu desăvârşire adunarea acelora care vor rămâne în urmă.

Lot i-a avertizat pe ginerii lui asupra judecăţii lui ce avea să vină în curând, însă aceştia au râs de el. Şi ginerii săi au ars împreună cu sodomiţii.

Avem şi exemplul ninivitenilor. Ninivitenii s-au pocăit şi judecata lui Dumnezeu nu s-a mai arătat. Dar cel al Sodomei? Era Sodoma în stare să se schimbe? Sodoma, în care nu exista nici măcar conştientizarea nevoii de îndreptare?

Ecumenismul este erezie! Aceasta este limpede. Mai mult decât atât, este erezia ereziilor.
Dintre toate erorile aşa-numitului „ecumenism”, eroarea fundamentală şi cea mai profundă este cea referitoare la natura Bisericii înseşi. Aceasta este o erezie ecleziologică. Este contrară mărturisirii de credinţă niceo-constantinopolitane, căci susţine că nu există vreo „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică”
Aşa-numitul „Consiliu Mondial al Bisericilor” chiar în denumirea sa conţine o contradicţie a doctrinei creştin-ortodoxe referitoare la Biserică. Şi în a sa „Teorie a Ramurilor” respinge într-un mod desăvârşit această dogmă. Iar „Consiliul” se străduieşte să împlinească această respingere fundamentală prin practica sa militantă a „pluralismului religios”.
Biserica Ortodoxă, participând la activităţile mai sus numitului „Consiliu Mondial al Bisericilor”, îşi declară consimţământul faţă de toate învăţăturile şi activităţile sale [ale CMB]. Chiar prin acest mijloc ea devine parte a minciunii şi a tuturor greşelilor Consiliului. Ea devine eretică în măsura în care Consiliul însuşi este eretic.
Această erezie pătrunde şi mai adânc în trupul Bisericii prin participarea ierarhiei în diverse forme de împreună-celebrări liturgice oficiate de instituţiile Consiliului în decursul activităţilor ei obişnuite.
Biserica Ortodoxă Georgiană (BOG) a fost un membru activ al CMB un răstimp destul de îndelungat (din 1962). Această participare intensă, manifestată în activităţile ierarhilor din treptele superioare, este calea de cădere în erezie sau, mai degrabă, este în fond deja în erezie.
Atât în numeroasele apariţii publice, cât şi ex cathedra, ierarhii din treptele superioare ale BOG s-au arătat a fi apologeţi şi propovăduitori ai ereziei ecumenismului. La Sinodul Local din 1995 participarea în această mişcare a fost înregistrată în documentele oficiale şi confirmată de autoritatea ecleziastică. Prin acest mijloc, erezia a fost clar inserată în trupul Bisericii Locale Georgiene
Când Biserica începe în orice grad să accepte învăţături eretice, atunci harul mântuitor slăbeşte întru ea. Odată ce Biserica, luată în întregime, acceptă erezia, atunci harul mântuitor părăseşte comunitatea, deoarece mântuirea pentru membrii ei devine imposibilă, chiar dacă ei şi-ar da vieţile pentru convingerile lor.
Există doar două căi de scăpare din situaţia care a apărut în BOG: fie Biserica renunţă la greşeala sa, fie cei care îşi doresc mântuirea părăsesc adunarea celor necredincioşi
Respingerea de către Biserică a ereziei ecumenismului trebuie să fie exprimată prin plecare sa din CMB. Nu există altă cale.
Aceasta poate fi făcută doar de către ierarhii din treptele superioare ale BOG – acesta este prerogativa lor. Însă ierarhii refuză să facă astfel.
Unii dintre ierarhi consideră că un asemenea pas ar fi discordant faţă de progresele contemporane de integrare globală. În propriile lor concepţii subordonând viaţa Bisericii simplelor legi prin care funcţionează societatea, ei îi ameninţă pe creştini cu dificultăţi economice, politice, religioase, cu izolare culturală şi o multitudine asemănătoare de orori imaginare.
Un asemenea mod de gândire se bazează pe lipsa de credinţă în purtarea de grijă dumnezeiască a Creatorului şi Întemeietorului Bisericii pentru aceasta. Ceea ce este necredinţă, este veritabil ateism, ce captivează mintea şi conştiinţa. Ei nu îşi dau seama că Domnul nu îi părăseşte pe adevăraţii Săi slujitori. Ochiul Său nu doarme; şi puternică este mâna Sa cea dreaptă.
Alţi ierarhi, neavând o conştiinţă creştină adevărată şi nedorind să înţeleagă însăşi esenţa dogmelor Bisericii lui Hristos, socotesc că a fi membru al CMB nu este un păcat atât de mare. Unii ca aceştia caută prin diverse compromisuri să înşele şi pe Dumnezeu, şi pe ei înşişi.
Aşa că ce îi rămâne de făcut unui creştin ortodox care îşi caută mântuirea, care este sigur că această mântuire nu este posibilă fără o adevărată credinţă, liberă de monstruozitatea ereziei?
„…iar ei au plecat din faţa sinedriului, bucurându-se că s-au învrednicit, pentru numele Lui, să sufere ocară”. ( Fapte 5, 41)

„…Cei ce se despart pe sineşi de împărtăşirea cea către întâiul şezător al lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade, sau de Sfinţii Părinţi, de acela adică care eresul în public îl propovăduia, şi cu capul descoperit îl învăţa, unii ca aceştia nu numai canoniceştii certări nu sunt supuşi, îngrădindu-se pe sineşi despre împărtăşirea numitului episcop, mai înainte de sinodiceasca cercetare, ci şi de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri.” (Canonul al XV-lea al Primul/al Doilea Sinod local de la Constantinopol)

În comentariul său asupra Canonului al XIV-lea al Celui de-al Patrulea Sinod Ecumenic, Zonara scrie: „Sunt de asemenea eretici şi cei care chiar şi numai parţial sunt în dezacord cu învăţătura Bisericii sau care doar o distorsionează uşor”.

Mănăstirea Dreptului nostru Părinte Shio din Mghvime (cel ce s-a nevoit într-o peşteră) rupe comuniunea cu Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea, Catholicos al Întregii Georgii, din cauza ereziei ecumenismului.

Arhimandritul Gheorghe, Stareţul Mănăstirii
Arhimandritul Ioan

Ieromonahul Nicolae
Monahul Chiril

Fratele Visarion

Fratele Guram

14/27 aprilie 1997

Mănăstirea Betania rupe comuniunea cu Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea Catholicos al Întregii Georgii din cauza ereziei ecumenismului.

Stareţul Mănăstirii, Ieromonahul Agheu

Monahul Eutihie
Monahul Gavriil

18 aprilie / 1 mai 1997

Stareţul Mănăstirii Zarzma, Arhimandritul Gheorghe, rupe comuniunea cu Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea, Catholicos al Întregii Georgii şi cu Episcopul Serghie de Akhaltsikhe din cauza faptului că au căzut în erezia ecumenismului

Arhimandritul Gheorghe

2/15 mai 1997

Către Preafericitul Părinte Patriarh Ilia al II-lea, Catholicos al Întregii Georgii,
şi Sfântului Sinod al Episcopilor Bisericii Ortodoxe Georgiene

Preafericirea Voastră, Preasfinţiţi Episcopi,

Cu smerenie vă aducem la cunoştinţă că având binecuvântarea episcopului în funcţie al Eparhiei de Shemokmedi, Episcopul Iosif, o întrunire a clerului din Guria a fost ţinută pe data de 6/19 mai, anul curent. La această întrunire am discutat despre situaţia care a apărut în sânul Bisericii Mamă, mai cu seamă declaraţiile obştilor Mănăstirilor Sfântul Shio din Mghvime, Betania, Sfântul David din Garedzhe. Cu smerenie vă rugăm să nu sfâşiaţi cămaşa Bisericii lui Hristos prin schismă.

În numele dragostei, hotărâţi-vă să părăsiţi Consiliul Mondial al Bisericilor.

În caz contrar, vom subscrie deciziei obştilor mai sus menţionate şi vom rupe comuniunea cu Sfinţiile Voastre.

1 ) Stareţul Mănăstirii Sfântul Nicolae din Shemokmedi, Arhimandritul Nicolae
2) Părintele duhovnic al Mănăstirii Dzhikheti, Arhimandritul Andrei
3) Preotul paroh al Catedralei din Shemokmedi, Protopopul Vasile

4) Preotul paroh al Bisericii Sfinţii Iulita şi Chiric, Preotul Matei

5) Preotul paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe din Dvabchu, Preotul Constantin
6) Diaconul Catedralei din Shemokmedi, Pr. Chiriac

    In nadejdea trezirii unora , am scris acestea.  

163 de comentarii

 1. off topic: Cum face avere de pe urma celei mai proaste restaurări din istoria artei


  Cecilia Gimenez, care are astăzi 82 de ani, reuşea în anul 2012 să atragă atenţia întregii lumi asupra micuţei localităţi Borja din Spania, unde locuiesc aproximativ 5.000 de persoane, după ce a încercat să restaureze o frescă din biserica locală, numită „Ecce Homo”, realizată de pictorul spaniol Elias Garcia Martinez, care îl înfăţişeaza pe Iisus Hristos, informează Daily Mail. Restaurarea realizat de Cecilia Gimenez nu numai că a distrus o operă de artă, ci a transformat-o într-un desen de-a dreptul ridicol, însă biserica a devenit o atracţie turistică. Sute de mii de oameni vin să vadă cu ochii lor opera de artă distrusă cu cele mai bune intenţii,(????) pictura căpătând renumele de „cea mai proastă restaurare din istoria artei”. Dacă în pictura originală Iisus avea o înfăţişare care exprima beatitudine, după intervenţia Ceciliei figura se aseamănă mai mult cu o maimuţă, notează publicaţia britanică. Povestea distrugerii operei de artă a devenit însă o mană cerească pentru localitatea spaniolă, ba chiar va deveni curând subiectul unui documentar realizat de televiziunea Sky Arts, în care vor fi enumerate cele mai mari dezastre artistice din toate timpurile. Cecilia Gimenez are astăzi 82 de ani. „Am crezut că ştiu să o restaurez aşa cum trebuie, dar vopseaua a curs”, a povestit femeia, adăugând că restaurarea îi lua mai mult timp decât se aştepta, aşa că pe la jumătatea procesului de refacere a picturii a luat o pauză şi a plecat în vacanţă. „Prin urmare, pictura nu a fost terminată. Nu am avut când să finalizez retuşurile făcute în zona feţei”, a precizat femeia, subliniind că la întoarcerea din vacanţă nu a mai fost lăsată să se apropie de pictură. Fotografii cu pictura „Ecce Homo” aşa cum arăta în original şi poze făcute după restaurare au făcut ocolul lumii, fiind distribuite de milioane de ori pe internet. Cecilia este şi astăzi supărată că a fost descrisă ca o babă care nu avea habar ce face sau că nu ştie nimic despre istoria artei. Jurnaliştii au spus lumii povestea unei bătrâne care nu ştia să picteze şi care a distrus o pictură. Nu este adevărat. Dacă nu aş fi fost eu, probabil că pictura ar fi dipărut de mult, a rememorat femeia, mai ales că la scurt timp după ce s-a aflat că opera de artă este distrusă, urmaşii artistului spaniol au vrut să o dea în judecată şi pictura murală să fie refăcută ca să semene cu originalul. Cecilia a crezut că va ajunge la închisoare şi plângea în fiecare zi. A slăbit foarte mult şi a început să ia pastile pentru că avea probleme cu anxietatea. În urma scandalului, localitatea Borja a început să atragă turişti din toată lumea, iar reprezentanţii bisericii au decis să pună o taxă de intrare după ce au văzut cât de mare este interesul pentru pictura distrusă. Cecilia s-a temut la început că va fi scuipată pe stradă de turişi, dar în schimb a fost tratată ca o vedetă. Autorităţile au realizat că oraşul are mai mult de câştigat de pe urma picturii distruse decât dacă aceasta ar fi fost restaurată să arate la fel ca originalul. Au început să se vândă tricouri imprimate cu imaginea picturii aşa cum arată după dezastrul făcut de Cecilia, iar femeia a fost rugată să organizeze o expoziţie cu propriile ei picturi, aşa cum sperase o viaţă. S-a realizat şi un film de comedie inspirat de poveste, iar producătorii locali de vin au plătit ca să folosească imaginea picturii restaurate pe etichetele sticlelor. Deşi familia artistului a cerut ca pictura să fie distrusă pentru că întinează amintirea pictorului Elias Garcia Martinez, în urma procesului s-a decis ca încasările realizate de pe urma noii versiuni a picturii trebuie împărţite între Cecilia şi fundaţia caritabilă care manageriază şi biserica în care se află pictura. De asemenea, s-a decis că familia pictorului deţine 51% din drepturile de copyright pentru pictură, iar Cecilia 49%, în timp ce autorităţile locale sunt mulţumite că turismul a înflorit în zonă şi că toată lumea are de câştigat. La patru ani după scandal, Cecilia consideră că dezastrul s-a dovedit a fi un miracol pentru ea şi că succesul de care se bucură acum este răsplata lui Dumnezeu pentru toate lucrurile îngrozitoare pe care le-a îndurat în timpul scandalului.

  Observati ,va rog,semnul pe care il face femeia cu mainile…Ar trebui sa fie raspunsul la intrebarea: cum a fost posibil asa ceva? „Maimutareala” chipului lui Iisus nu a fost deloc intamplatoare,ci dictata de oamenii din umbra…”Pictorita” n-a fost decat unealta diavolului,in final.Respectul si dragostea pe care trebuia sa le arate la restaurarea unei astfel de picturi s-au manifestat prin plecarea in concediu,ca era obosita dupa cat dezastru facuse!…Mai trist e ca se-nghesuie mii de tampiti sa vada cum si-a batut joc o indracita de Mantuitorul lumii!

  Apreciază

 2. de ce nu se vb nimic din aceste lucruri la predica in biserica?nu avertizeaza nimeni de pericolul ecumenist,ca deja traim zilele de pe urma?

  Apreciază

   • Inca o mana de extremisti si fanatici, care duc la pierzare biserica. Numai prosti spuneti pe aici si dezinformati credinciosi. In loc sa va rugati stati pe facebook si scorniti tot felul de minciuni.

    Apreciază

   • Mai Vasile ia să-mi demonstrezi tu ce minciuni am scris aici. Cat despre rugăciune, n-are valoare fara implicare, mărturisire si atitudine. Acum e la moda : ” Roaga-te si … ciocul mic,Nae. ” Doamne ajuta.

    Apreciază

   • vasile, cum vrei sa creada lumea ce spui tu cand nici macar nu stii sa scrii corect romaneste : se scrie asa ” Numai prostii spuneti pe aici si dezinformati credinciosii „, tu ai pierdut 2 de i intr-o singura fraza, deci nu e o greseala de butonare ci o eroare mai grava care arata niste tulburari serioase de o anumita natura, pt mai multe detalii urmareste pe Prof Virgiliu Gheorghe, gasesti din belsug pe yt; varsta ta e sub 30 de ani

    Apreciază

   • Măi „deosebitule”, de ce îți bați tu joc de numele Sfântului Vasile cel Mare? Chiar nu ți-e frică? Chiar crezi că nu știm cine ești și de unde vii, nefericitule?

    Apreciază

   • Apreciază

   • Apreciază

 3. Recent citeam pe blogul locasuri ortodoxe in ceea ce priveste biserica ortodoxa rusa si pe rusi precum ca majoritatea rusilor sunt perfect de acord cu cooperarea dintre patriathia rusiei si cu vaticanul, asta conform unui sondaj de opinie. Acum ma intreb si ne intrebam, oare sa fie o manipulare ordinara a presei?, oare asa sa fie?, pt ca se face o propaganda asidua, chiar si la noi o data la un post de radio era o emisiune similara precum ca majoritatea romanior ar fi de acord cu colaborarea b.o.r cu vaticanul, celalt articol era cu preoti ortodocsi din ucraina ce siar fi cerut iertare in numele biserici ortodocse ,,biserici” greco-catolice din ucraina pt prigoana bolsevica, intrebare: da decand trebuie sa-si ceara biserica ortodoxa si dreapta credinta iertare iereticilor si apostatilor, dar dece acei ieretici nu sau dus sa le ceara socotela iudeo-masonilor care au fost direct vinovati de ciuma masonico-iudeo-bolsevica ?!, da dece nu-si prezinta acesti apostati scuze biserici ortodoxe pt bisericile ce leau fost confiscate si date lor?!, oare stiu acesti eretici cati preoti si monahi ortodocsi au fost exterminati in lagarele sovietice si prin gulaguri pt. dreapta credinta?!, oare acesti ieretici nu observa cat de haituita este biserica ortodoxa din ucraina de puterea sectara impusa acolo?!, oricum in aceste zile asistam la o propaganda pro ecumenism si cu complicitatea unor indivizi cu numele de episcopi cum nici nu a mai fost, si nunumai de lanoi si rusi dar si din alte parti, pt ca acestia au fost instruiti inca din perioada seminariilor si facultatilor teologice pt asa ceva, deci cu infrigurare si cu teama vom asista la inscaunarea antihristului in viitorul apropiat

  Apreciază

 4. Parinte cum putem lupta pentru recunoasterea Sfintilor inchisorilor .Acesti martiri ai neamului si pentru credinta sfanta stramoseasca nu pot sta in umbra unei legi nedrepte

  Apreciază

  • Acatistul Sfinților Romani din închisori zilnic, milioane de scrisori catre Patriarhie, Mitropolii, Episcopii pentru canonizarea lor. Milioane de telefoane la Patriarh, Mitropoliți, Episcopi pentru canonizarea lor. Nu va fi nici o canonizare a lor după numele fiecăruia, ci la grămadă, fara învățăturile lor, fara arătarea învățăturii Mișcării Legionare( ca cei mai multi au fost legionari ), fara indemnul lor la lupta armata împotriva sataniștilor ( Rezistenta din munți )- ca datorita luptei lor au plecat trupele sovietice din Tara. Iar acum suntem sub ocupație iudeo-americana ( tot cu trupe staționate in Tara ,care au un singur scop : sub pretextul nato si apărării de rusi fura tot ce se poate si legalizează distrugerea neamului ) . Zilnic se manipulează, reeduca, terorizează, defăima, ucide… poporul roman de către sioniști direct sau/si prin trădători.

   Apreciază

   • „De la Nistru , pin-la Tisa, Tot Romanul plinsu-mi-s-a , Ca nu mai poate strabate de atita strainatate ….. …………. Vai de biet roman saracul, indarat tot da ca racul, Nici ii merge , nici se-ndeamna, nici ii este toamna ,toamna, Nici e vara , vara lui , si-i strain in tara lui ………………………… Stefane, Maria Ta, Tu la Putna , nu mai sta ,las-Arhimandritului , Toata grija schitului ,lasa grija sfintilor , in sama parintilor, Clopotele sa se traga , ziua -intreaga, noaptea-ntreaga, Doar s-a-ndura Dumnezeu, ca sa-ti mintui neamul tau !……” Poezia „Doina ” a marelui Mihai Eminescu este mai vie ca niciodata !…..

    Apreciază

 5. Un apel al Mitropolitului Serafim de Pireu catre sf. Sinod privind sinodul pan ortodox, citez: dece nu sunt invitati toti episcopi?, dece in proiect nu se discuta despre ierezii si inselarii, dece sunt invitati catolici, monofiziti, protestanti in calitate de observatori si nu in calitate de impricinati? Dupa ce criterii au fost selectatii episcopii ce merg la sinod? Ca atare este o inovatie nemaivazuta
  Mitropolia Pireului 10.03.2016, a aparut articolul in rev. Atitudini si preluat si scris si pe blogul fratelui vasile

  Apreciază

  • Si de ce se va tine cu ușile închise ? Aici trebuie luați la întrebări toți arhiereii atunci când merg la slujbe. Dar daca romanul ortodox nu este interesat de dreapta credință, ci doar să-l ajute Dumnezeu sa-i meargă bine in viață aceasta !!! Daca preoțimea tremura in fata arhiereilor !!! Sunt in stare unii sa se lepede si de Hristos in fata arhiereilor !!! Nu mai vorbim de mănăstiri care-majoritatea, sunt total anihilate de ecumeniști. Toți se tem de caterisire, de mutare, … Arhiereii ecumeniști lucrează pe terenul lașității, trădării, slugărniciei, fricii, neinteresului, prostiei … celorlalți membri ai Bisericii. Ia sa nu mai ia nimeni binecuvântare, nimeni sa nu mai sărute mana, nimeni sa nu mai participe la slujbele arhiereilor ecumeniști pana ce nu iese BOR din CMB si din orice alt organism ecumenist. Ia sa meargă 10 milioane de scrisori de la credincioși la Patriarhie, Mitropolii, Episcopii pentru cererea ieșirii BOR din ecumenism. Sa vezi cum le va tremura picioarele si scaunele. Dar sa fie mai întâi convingere, apoi unitate. Insa nici Biserica fara arhierei nu se poate. Sa nu se cada in extrema schismei si a noilor erezii-gen „negarea harului”. Sa vedem ce se mai poate face cu acestia, daca se mai poate face ceva. Doamne ajuta in postul asta.

   Apreciază

   • Apreciază

  • Știe foarte bine ce face :
   – aproba construirea megamoscheii pe terenul Sf. Martiri Brâncoveni ;
   – da binecuvântare la întâlniri CMB ;
   – se fotografiază public cu rabinii- batjocoritorii lui Hristos – cu zâmbetul pe buze;
   Dumnezeu sa-i dea pocainta pentru rugaciunile P.Cleopa-care l-a luat sub mantie la calugarie.

   Apreciază

  • Ascultarea se face pana la păcat. La erezie ești dator sa mustri, altfel te faci vrăjmaș cu Hristos. Sa ne rugam Mântuitorului Iisus Hristos sa curateasca Biserica de asemenea mizerii eretice.

   Apreciază

  • În rugăciunea monahului stă și teologia ierarhului… Că ierarhul tot dintr-un monah s-a făcut ierarh, așa cum s-a rugat atunci așa e el acum. S-a rugat de securiști să aibă de toate. E un securist căruia îi place ca monahii să se roage de ei să aibe viață pământească fără nici un pic de probleme și fără conștiință cu care se luptă să o adoarmă. Iar când un monah are conștiință el nu e plăcut de ierarhul securist și caută să îl distrugă pe plan sufletesc mai întâi că știe satana că în credință se întărește și acolo vrea întâi și el să-l doboare. Nu mă mai miră nimic pt. că un preot a zis acum câțiva ani că satană urlă ca un leu turbat și caută să ne ia sufletele… Era parohul unde aparțineam. Fiul lui preot acolo a arătat că satană chiar le-a cerut sufletele -anume protopopul și episcopul le-au cerut zeci de mii de euro și discreție ca să rămână în acele funcții de parohi la parohiile Sf. Spiridon I și Sf. Spiridon II… considerate de categorie. I municipale… Adică de lux… Fir-ar ei de jivine să dea Dumnezeu să n-am parte la judecată cu oamenii fărădelegii! Că preoții care ne-au avertizat atunci că vor veni oamenii fărădelegii acum sunt pe moarte și excluși și din Biserică!!! Blestemul preoților aceia va cădea asupra acestor năpârci pe care Însuși Hristos îi va spulbera și vor ajunge la un loc cu antihrist!

   Apreciază

  • Radule, mai învaţă cum se crede ortodox, mai pune mîna pe carte, că se vede că cam pluteşti sau poate eşti necredincios? Sfaturi gratuite şi babele de la piaţă pot da. Măcar nu te fă de ruşine.

   Apreciază

 6. Parinte, iertati de indrazneala..as vrea sa stiu parerea dvs in legatura cu pictura Parintelui Arsenie Boca..de ce l a pictat pe Francisc de Assisi si a scris Sf. Francisc de Assisi..inca o data, iertati de indrazneala..Doamne ajuta!

  Apreciat de 1 persoană

  • Ma gandesc ca pr Arsenie Boca a ‘vazut’ unirea bisericilor dupa sinod sau in prima parte a domniei lui antihrist cand se va arata ‘iubitor’de biserici si papa Francisc,care si-a luat numele dupa Francisc de Assisi,va dispune canonizarea acestuia ca sfant si va fi pictat in toate bisericile obligatoriu. Poate gresesc,dar in Sarea pamantului pr.Nicolae a spus ca in biserica apostata vor fi multime de ‘icoane’ si buda si mahomed,toate la un loc.Iertare, Doamne ajuta !

   Apreciază

   • Anul acesta va avea loc ,,festiva” al sodomitilor la amsterdam ei vor defila la amsterdam pe niste ambarcatiuni pe riul amstel care strabate acest oras deja siau anuntat prezenta politicieni, artisti si atentie reprezentanti apartinand tuturor religiilor, acestora punindu-se la dispozitie salupe pt participarea la aceasta uriciume, cu siguranta pamintul intreg va avea sfarsitul sodomei si gomorei iar acei preoti ortodocsi daca vor participa la asa ceva sa fie caterisiti de urgenta. Articolul erape siteul fratelui depe blogul vremuri tulburi

    Apreciază

 7. ia vedeţi că se află aici şi acest patriarh pe lista celor care au semnat la sinodul ăsta declarat foarte pripit dinainte sfânt şi mare

  http://basilica.ro/regulamentul-de-organizare-si-funcionare-a-sfantului-si-marelui-sinod-al-bisericii-ortodoxe-112308.html

  spre ultimele rânduri din articol apar semnatarii

  Chambésy, 27 ianuarie 2016

  Semnează:

  Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, Președinte

  În numele Patriarhului Teodor al II-lea al Alexandriei, Mitropolitul Gabriel de Leontopolis

  Reprezentantul Patriarhiei Antiohiei nu a semnat acest document

  În numele Patriarhului Teofil al III-lea al Ierusalimului, Arhiepiscopul Aristarh de Constantina

  Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

  Preafericitul Părinte Irineu, Patriarhul Serbiei

  Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României

  Preafericitul Părinte Neofit, Patriarhul Bulgariei

  Preafericitul Părinte Ilia al II-lea, Patriarhul Georgiei

  Preafericitul Părinte Hrisostom, Arhiepiscopul Noii Justiniane și al întregului Cipru

  În numele Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, Mitropolitul Gherman de Elis

  În numele Preafericitului Părinte Sava, Mitropolitul Varșoviei și al întregii Polonii, Episcopul Gheorghe de Siemiatycze

  Preafericitul Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii

  Preafericitul Părinte Rastislav, Arhiepiscop de Prešov și Mitropolit al Ţinuturilor Cehiei și al Slovaciei.
  – See more at: http://basilica.ro/regulamentul-de-organizare-si-funcionare-a-sfantului-si-marelui-sinod-al-bisericii-ortodoxe-112308.html#sthash.bFH7mCNH.dpuf

  Apreciază

  • Cu usile inchise va fi sinodul talharesc. Asta inseamna ca se va intampla acolo ceva in secret. Ce sa fie oare ? Ca fiii Luminii lucreaza toate la aratare. Pe langa asta vor participa doar 300 din cei 900 de episcopi din intreaga lume. Iar ereticii papistasi si protestanti vor avea statut de observatori iar nu de impricinati – acuzati. Atunci n-are nici un rost acest sinod, pentru ca nu combate ecumenismul, pan erezia actuala ci il argumenteaza ca fiind LEGE !!!

   Apreciază

 8. la ACEST SINOD SE VA PUNE ÎN SCRIS TEXTUL EREZIEI ÎN TOATE BISERICILE LEPĂDATE DE HRISTOS INTRATE ÎN EREZIA ECUMENISMULUI ŞI DE ASTA I-A CHEMAT NUMAI PE ERETICI ACOLO ŞI NU VOR SĂ AUDĂ CUVÂNTUL ORTODOX. CĂ ŞTIU CĂ SUNT ANATEMATIZAŢI PENTRU SLUJIRE ERETICĂ, AU BĂUT DIN POTIRELE CELOR FĂRĂDELEGE ŞI SUNT BLESTEMAŢI DE BISERICĂ CA FII AI GHEENEI PTR. CĂ NU VOR SĂ SE POCĂIASCĂ CI SĂ SCHIMBE EI BISERICA NU EI SĂ FIE SCHIMBAŢI DE BISERICĂ SPRE POCĂINŢĂ !

  Apreciază

 9. au pustiit mânăstirile de oameni ai Duhului Sfânt şi au pus lepădăturile lor de eretici inclusiv la Petru-Vodă toate se trag acolo de când a venit noul stareţi Hariton.

  Dar să nu fie acest slugoi mincinos o pricină de tulburare şi de poticnire. Dacă el e aşa pt. alţii să nu lăsăm şi pt. noi

  Noi tot în Dumnezeu credem şi el nu poate nici să recunoască măcar cât rău a făcut prin îndepărtarea propunerii poporului de a-l canoniza pe Pr. Gh. Calciu şi prin supunerea eretică faţă de hotărâri tâlhăreşti care au ca scop precis lepădarea de Sfinţii lui Hristos şi de Hristos.

  Nu pot să fie şi cu ierarhia eretică şi cu Hristos nici unul dintre cei de la Petru-Vodă – care a căzut să ajungă din bastion al ortodoxiei o cloacă de trădători care fac joc de glezne la ce dictează un apostat viclean eretic securist slugă a masonilor pe nume Teofan, Daniel, toate celelalte lifte şi Ane şi Caiafe cu bărbi false şi cu hule în suflete care folosesc teroarea şi toată gama de arme psihologice şanataj, ameninţări de tip comunist şi securist.

  nu cu aceştia trebuie să ne arătăm evlavioşi ci cu Hristos şi lui Hristos să îi slujim

  Dacă s-a făcut ceva rău la Petru-Vodă este că cei de acolo nu au reacţionat ci s-au supus

  Iar dacă Petru-Vodă n-a mai vorbit atunci au fost toţi nişte mămâi în toată ţara ca excepţii văzând cât de puţini s-au dus să sfinţească acele cruci la Bucureşti şi să spună nu moscheii islamice

  Nu numai lupta împotriva ereziei islamice lipseşte de la multţi… care e o mare ameninţare dar nu e la fel de perfidă ca ecumenismul împreună cu toate ereziile

  trebuie să fie aceeaşi atitudine faţă de orice erezie NU HOTĂRÂT !

  Nici o supunere faţă de nici un ierarh care mărturiseşte strâmb, eretic, apostat! ANATEMA ! DACĂ VA VENI CINEVA SĂ MĂRTURISEASCĂ ALTĂ CREDINŢĂ ANATEMA SĂ FIE!

  Apreciază

  • Ce bine zici ! Dar din pacate , lumea va continua sa intre in bisericile unde slujesc preotii eretici . Si atunci ce este de facut ??? Se va ajunge oare sa trecem pe linga biserici si sa nu mai putem intra in ele caci toate sunt slujite de eretici ? Ce vom face cind in absolut toate bisericile vor sjuji preoti eretici ??? Sa intram in bisericile care au camere video ? Ce sa facem Parinte Teodot ?

   Apreciază

   • Care preot sustine ecumenismul, dupa intaia si a doua discutie cu el, dupa rugaciune pentru el, mergem la altul pentru sfat duhovnicesc. Pana nu sunt caterisiti insa, au slujbele valide pentru mantuirea oamenilor. Vorbiti cu preotii sa le opreasca in timpul slujbelor si al spovedaniilor.

    Apreciază

   • Apreciază

  • Sărut dreapta, Părinte. Au ajuns neoprotestanții „frații” noștri? Ferească Dumnezeu, dar așa se afirmă în predicile din Sfânta Biserică Ortodoxă. Curând o să plecăm în munți.

   Apreciază

   • Apreciază

   • Nu ştiu, Părinte. Stau în continuare de veghe ca să nu mă cuprindă somnul şi să mă răpească furii.

    Dumnezeu să vă țină sănătos, Părinte! Doamne, ajută!

    Apreciază

   • Apreciază

   • Apreciază

 10. Acest material mi s-a parut bine documentat. Ni se explica ce se intampla la nivel mondial si de ce.

  Diabolicul plan – Actualitatea românească 18.03.2016

  Apreciază

  • Iata ce spune evreul sefard Aaron Russo in ultimul sau interviu : ” G. Bush afirma – Democratie = Libertate. Nu este adevarat. Eu va spun Democratie = Noua Ordine Mondiala. ” . Pentru ca a dezvaluit acestea si nu a vrut sa colaboreze, Nick Rockefeler l-a omorat cu un cancer in cateva luni – leucemie.

   Apreciază

  • Antihrist la inceput se va fatarnici a fi un exemplu de moralitate.. Vrea raiul pe pamant dar eu atata i-as spune : Iata ce zice Mantuitorul – Fara Mine nu puteti face nimic. !!! Are postat pe blogul lui – Meritocratia – un hulitor din SUA care isi bate joc de Mantuitorul pe scena in rasul participantilor. Iar titlul videoclipului este : Religia este o farsa. Poate in timp se va schimba in bine. La economie mintea ii merge brici. Dumnezeu sa-l lumineze.

   Apreciat de 1 persoană

   • Aveti asa dreptate, Parinte Teodot ! La economie mintea ii merge brici, caci situatia economiei mondiale este exact asa cum a descris-o el, cauze si consecinte. Dar mai mult de atit , nu ar trebui urmat nici un sfat de la Laurentiu Primo , caci isi bate joc de religie. Domnul sa va aiba mereu in paza Lui , Parinte Teodot !

    Apreciază

   • Apreciază

   • „Nic” – La economie mintea ii merge brici, caci situatia economiei mondiale este exact asa cum a descris-o el, cauze si consecinte.

    Răspuns pentru Nic. – Nu îi merge deloc mintea la economie mai mult decât unui student român de nivel satisfăcător. Normal că descrie „exact” situația, din moment ce el însuși a creat-o. Bineînțeles că împreună cu alte suflete pierdute. „ei” lucrează doar în echipă. Forța lor stă în echipă, și nu în una persoană. Și din când în când, locotenenții iadului mai împrospătează echipa cu câte un suflet dornic să își arunce mărgăritarele pentru a obține o un trai tihnit.

    Sărut dreapta, Părinte! Mulțumim pentru articole și învățături. Doamne, ajută!

    Apreciază

 11. Ma gandesc ca pr Arsenie Boca a ‘vazut’ unirea bisericilor dupa sinod sau in prima parte a domniei lui antihrist cand se va arata ‘iubitor’de biserici si papa Francisc,care si-a luat numele dupa Francisc de Assisi,va dispune canonizarea acestuia ca sfant si va fi pictat in toate bisericile obligatoriu. Poate gresesc,dar in Sarea pamantului pr.Nicolae a spus ca in biserica apostata vor fi multime de ‘icoane’ si buda si mahomed,toate la un loc.Iertare, Doamne ajuta !

  Apreciază

   • Doamne, ajută.

    În căminul facultății prin 1928 era student Părintele Teodor Bodogae, părintele Arsenie Boca și cu tatăl meu . Și erau colegi de dormitor. Și Arsenie stătea ore în șir în fața unei oglinzi și se uita între ochi; și l-au întrebat „ce faci acolo?” „Păi, zice, uite fac exerciții de concentrare” Păi, de unde, cum? Avea o carte de hatha-yoga. Învăța o tehnică de acolo. I-a fost păgubitoare?
    Cred că nu. I-a fost într-un fel păgubitoare pentru că ajunsese să poarte în anii din urmă ochelari de soare inclusiv datorită faptului că avea o privire grea, când se uita spre tine aveai senzația că te răscolește până în adânc. Era și necruțător în anumite privințe.

    Curs IFR (Învățământ cu Frecvență Redusă) 04.03.2014 – Facultatea de Teologie Ortodoxa Sf. Ierarh Andrei Saguna din Sibiu, minutele 30’40”- 36’23”, Părintele Prof. Dr. Dorin-Zosim Oancea.

    Înregistrarea audio a celor afirmate mai sus (dați click pe acest text pentru a o asculta)

    preluată de la această adresă https://www.facebook.com/P%C4%83rintele-Arsenie-Boca-471639683003561/

    Oare poate fi sfânt un om care practica hatha yoga și despre care Părintele Arhimandrit Paulin Lecca afirma în cartea „Jurnal duhovnicesc”: „n-am văzut o lepădare publică a sa de toate ‎acele rătăciri spiritiste și erezii ‎steineriene!” ???

    Doamne, ajută.

    Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul.

    Apreciat de 1 persoană

   • Apreciază

 12. Iata ce mari inselari ni se pregatesc. Iata de ce marturisitorii care le incurca planurile parca nu mai au loc pe pamant;

  Noua Ordine Mondială – Manipulare Prin Tehnologie

  Apreciază

  • Apreciază

 13. Părinte, vă rog din suflet să îmi răspundeți la următoarele întrebări: Este normal ca împărtășania în Sfânta Biserică Ortodoxă să se facă din două potire separate? Iar preoții să spună alternativ rugăciunile specifice pentru împărtășanie? Vă rog din suflet. luminați-mă. Este normal să se împartă Sfântul Trup în două sau mai multe părți, pentru ca preoții să plece mai repede acasă? Ne mai putem împărtăși în acea Biserică?

  Apoi, vi se pare normală împărtășania în fața camerelor video? Dar spovedania? Sântem filmați în timp ce ne spovedim și toate camerele video au încorporate microfoane care înregistrează pe o distanță de 20 de metri. Ce facem în acest caz?

  Vă rog să mă iertați Părinte. Dumnezeu Să vă ocrotească!

  Apreciază

  • In mod normal, daca sunt multi credinciosi de impartasit ar trebui un Sf. Potir mare. Cu spovedania la camere de luat vederi trebuie spus preotuluisa le scoata afara. Daca nu cautati altul mai sanatos la minte. Camerele de luat vederi sunt puse la ordin ca sa se inregistreze predicile si nimeni sa nu spuna adevarul despre ce se intampla in zilele noastre de frica . Adica sa se lucreze pentru instaurarea guvernului mondial fara reactii, in ” tihna „.

   Apreciază

   • Parinte Teodot, va rog din suflet recomandati -mi niste Parinti Duhovnici in care aveti mare incredere ! Va rog mult de tot , Parinte ! Am mare nevoie de un duhovnic bun .Oriunde in tara … Domnul sa va aibe mereu in paza Lui !.

    Apreciază

   • Apreciază

 14. Iata ce mai aflam, ,,patriarhia” de la bucuresti ia acordat lui liviu dragnea ordinul martirilor brancoveni si i sa cantat vrednic este de catre un ,,sobor” de ,,preoti”, inregistrarea a fost postata de un frate pe blogul lui saccsiv si poate fi vizionata si pe youtube. In rest fara cuvinte

  Apreciază

   • Ce ne facem , Parinte Teodot ? Prapadul a venit mai devreme decit am fi crezut ,nu-i asa ? Desfintarea Avatonului si intrarea femeilor pe Sfintul munte Athos va aduce imediat Plecarea Maicii Domnului din Athos si sfirsitul lumii. Infiintarea Politiei Religioase ? A venit timpul muceniciei ! O sa-i anuntati si pe ceilalti preoti ? Caci sunt multi preoti care tot construiesc si repara bisericile . La ce folos ? Ca sa stea Antihristul in ele ? Este absolut exact cum au spus Sfintii Parinti , in vremurie din urma ,preotii vor tot construi la biserici si le vor infrumuseta , dar nu va avea nimeni parte de ele … Deci noi chiar suntem cei de pe urma . Ne-a mai ramas ceva de facut ,in afara de mucenicie ? Sa ne traiti , Parinte Teodot si Domnul cu noi toti , ca vremuri grele ne asteapta …

    Apreciază

   • De abia aceasta este talcuirea adevarata a cuvantului P. Justin inainte de a muri : ” Mai avem un an si vine urgia. ” Abia aceasta e urgia : acest memorandum semnat de toate capeteniile ” ortodoxe ” in secret in perioada 25-29 IUNIE 2014, DECI LA UN AN DUPA MOARTEA PARINTELUI JUSTIN !!! In acest memorandum era fixata exact data Sinodului talharesc de anul acesta, 2016 – la capitolul despre Biserica, Art. 15a.

    Apreciază

 15. Pentru cei care sunt din zona brasovului, nu neglijati faptul ca pana in data de 23 martie ora 10 seara ,puteti merge in Piata Sfatului , la Catedrala ,sa va inchinati la Braul Maicii Domnului adus din Grecia de la Mănăstirea Kato Xenia.

  In seara asta era destul de putina lume , tinind cont de dimensiunile Brasovului.si de faptul ca multi se pretind ortodocsi, …..in maxim o ora si jumatate se putea ajunge la racla…..dar in schimb mi-a placut organizarea , totul a decurs f bine, fara clasica imbulzeala

  Nu ratati o asemenea ocazie, nu se stie cand mai aveti ocazia sa ajungeti la Braul Maicii Domnului sa va inchinati.

  Apreciază

 16. este inspaimintator, dar si mai inspaimantator este faptul ca marea majoritate a populatiei planetei asi doreste cu ardoare aceste blestematii iar pe baza asta acestor satanisti li se usureaza munca lor, si apropo de incinerari [ca erau consemnate in memorandum], am avut un coleg de munca ce urma fac. de teologie la bucuresti [tipul era de undeva din suceava], si spunea ca acolo le spuneau ca in curand o sa fie eliminate aceste obstacole si se va putea oficializa fara probleme caci el din punctu lui de vedere vede ceva util, la care eu iam raspuns: bine mai nicusor tu oare realizezi ce vorbesti si ce pacat mare este ?!

  Apreciază

  • Acesti reeducati fac inconstient planul lui antihrist. Ei nici nu vor crede ca e antihrist cand va aparea la tv. Ei se asteapta sa aiba coarne. Are el coarne dar trebuie sa vezi lumea nevazuta la fel cum o vezi pe cea vazuta. poate mai clar, ca sa poti sa te mantuiesti in vremurile acestea. Asa mari inselari vor fi. Doamne ajuta.

   Apreciază

   • Asa este , Parinte Teodot , s-a indeplinit profetia Parintelui Iustin . Asta e urgia de care vorbea Parintele Sfint Iustin. Si va intra in vigoare chiar in ziua noastra de Pasti , pe 1 mai 2016 . Se va renunta la UTRENIE incepind cu 16 septembrie 2016. Deci urgia a fost deja aprobata in 2014, exact un an dupa moartea Parintelui Sfint Iustin , acum mai ramine doar sa fie validata , sa i se acorde putere juridica pe 19 iunie -9 iulie 2016 in Sinodul Tilharesc . Pe 26 octombrie 2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici ! Cine ar putea face asta , decit Satana insusi ?!? Din 20 mai 2016 vor fi interzise inmormintarile religioase si introducerea treptata a OBLIGATIVITATII Incinerarii mortilor !!! Infiintarea Politiei Religioase va face ca toate aceste monstruozitati sa fie aplicate in litera legii, Din 1 Iunie 2017 AVATONUL de pe Muntele Athos va fi desfintat si Maica Domnului va parasi Athosul … Pe 17 Octombrie 2017 – Desfintarea Statelor Nationale . Pe 1 Septembrie 2018 ONU preia rolul de Guvern Mondial , si deci va avea nevoie de un lider mondial . Inseamna ca Antihristul va aparea la aceasta data ??? Inseamna ca am fost Tradati Iremediabil de Capii Bisericii Orthodoxe si de majoritatea satanista a omenirii care au decis pentru noi , cei putini ? Dar acesti misei si smintiti, in inconstienta lor, fara sa-si dea seama , si-au sapat si propriul lor mormint , caci singura deosebire dintre noi si ei , este doar ca noi vom pleca ceva mai inainte decit ei, si cu voia ,si cu mila lui Dumnezeu, poate chiar intr-un loc mai bun decit ei…. Dumnezeu sa va tina in paza Lui , Parinte Teodot , si Maica Domnului sa va tina sub acoperamintul ei Sfant !

    Apreciază

   • Chiar daca nu se vor respecta datele , sa nu ne inselam ca tot se vor aplica . Acesta este planul satanei – dumnezeul acestor reeducati si al lui antihrist – omul la caruia ii executa ordinele si caruia i se vor inchina ei.

    Apreciază

   • Tocmai ce am citit „supermem.”La cap13,pctF:camerele de supraveghere sunt deja băgate și prin mănastiri,cu diverse motivații,de ex. că s-au spart cutiile milei și s-au furat banii.Caz concret:cameră web pusă chiar pe catapeteasmă deasupra ușilor împărătești!

    Apreciază

   • Tot ce se face este la ordin , inclusiv MegaMoscheea sustinuta de Patriarhul Daniel si acum aprobata de Iohannis la in talnirea cu Erdogan. Daca te uiti atent la sfarsit, toti acesti oameni se roaga lui dumnezeu si om-pe care il asteapta sa se reveleze(descopere) pentru a rezolva problemele planetei. Este clar cine este acest dumnezeu – satana si cine este acest om – antihrist.

    Apreciază

   • Nu stiu daca inca este acel moment in care sa nu mai poti intra in Biserica. Cred ca nu. Dar va veni in cativa ani. Mai ales ar trebui evitate predicile arhiereilor ecumenisti, ca te strica la minte.

    Apreciază

   • da preoţii deja zic de „fraţii catolici” şi dacă spun ceva despre ce am citit spun indirect, f. pios … cu viclenie chiar aş putea spune, dacă nu cumva am avut vreo problemă….ş.a.m.d. dacă nu aud nişte voci…. adică chiar sunt în stare să joace cartea psihologică să mă enerveze prin nişte tâmpenii… da nu spun pe faţă că ei cred că sunt nebun

    e imposibil să vorbeşti cu preoţi care plătesc pt. parohia lor despre lucrurile astea apărute şi despre faptul că ecumenismul este erezie

    despre sfinţii închisorilor majoritatea nu vor să audă

    Apreciază

   • dacă un preot a zis clar că o să intre satana în oameni şi urlă ca un leu. se pun presiuni pe ei să dea mită ca să rămână în funcţie, iar după câţiva ani acum nici el nici fiul lui nu mai sunt preoţi în parohia unde erau şi s-a dat ordin să nu fie primiţi la slujire pentru că a demascat mecanismul protopopului cu episcopul de a lua mită pt. parohiile date şi au spus oamenilor la predică despre refuzul de a da câteva zeci de mii de euro că să aive viaţa liniştită până la pensie şi chiar după… până la mormânt… şi i-a dat afară pe-amândoi – pe motiv că nu şi-au plătit datoria la episcopie – constând în banii pe cărţile de cult, obiectele de cult mă rog ce mai erau pe inventare

    Apreciază

   • şi un preot care a fost aproape de protopopul ucis la Bârlad acu 18 ani mi-a zis să nu mă mai duc la parohia ăluia care zice că s-a retras, că nu s-a retras din secta aia şi să nu mă duc nici la Mânăstirea Bujoreni, că sunt tot cu turma lui ilie şi la Bujoreni

    Apreciază

   • problema este că în urmă cu ceva ani prin 97-98 a fost ucis un protopop de secta Turma lui Ilie…. despre care a spus un preot că a făcut şi el parte din ea. Protopopul de Bârlad ucis prin iradiere cu plutoniu sau cu uraniu, a fost dus la Roma şi soţia lui e încă angajată pt. că era cel mai tânăr protopop din istorie, f. iubit şi a făcut în presa locală şi într-o conferinţă chiar înainte de a muri referiri la secta Turma Sf. Ilie care provenea din inochentişti…

    acel preot care a recunoscut că a făcut parte din turma lui ilie spune că nu ştia că ar fi fost o sectă şi l-au ajutat să facă facultatea de teologie şi cu încă un coleg care e preot la aceeaşi parohie acum cu el susţinutţi de nişte turmişti cum li se spune care făceau parte tot din cler…. un protopop de pe la o comună sau cam aşa – pr: Cocoş a fost adus la bârlad şi era capul lor… Iar pr. Androne Angheluţă a murit pt. că a vorbit despre ei

    iar acum când întreb un preot, protopop sau un fost protopop despre asta răspund – nu am auzit că ar fi existat aşa ceva .. Turma lui Ilie ….

    numai că preotul care a recunoscut că a făcut parte din grupare a recunoscut că a dat public la episcopie declaraţie că se dezice de ei şi se pocăieşte de această greşală care a fost pe perioada facultăţii

    iar alt om, un vecin care e mai bătrân mi-a spus că a vb cu un preot de la ţară că în ăştia de la bârlad nu mai are încredere că sunt hoţi toţi şi turma lui ilie încă e activă şi lucrează nestingherită sub aceste faţete – că nu mai există turma lui ilie..

    doar că protopopul Androne Angheluţă a murit şi cei care au încercat atunci să lupte de partea lui nu au acum curaj nici să mârâie…. că îi ştiu că au dat şi ei la ziar şi ştiu toţi oamenii că a fost câteva luni cunoscută povestea după care s-a simţit brusc rău – dintr-un om sănătos, a căzut la pat, la analize cica ar fi avut leucemie, în italia au zis că e iradiat… pe patul de moarte acolo a mărturisit preotesei că el crede că de la sectanţii ăia despre care a vorbit public că sunt infiltraţi în cler i se trage moartea şi a murit

    Apreciază

   • Chiar daca nu se vor respecta intocmai datele odiosului memorandum, credeti ca se va intirzia mult ? Nu ati vazut ca scrie ca se dau amenzi de `20.000 de euro, sau asa ceva daca se intirzie cu citeva luni, si in acelasi timp , se acorda o suma mare de euro , pentru a impulsiona implementarea rapida ? .Se pare ca nu prea mai au rabdare si vor sa grabeasca infiintarea Guvernului Mondial, iar asta nu vine singur, vine cu Antihristul odata . Anul acesta e cam ultimul an cind mai avem bisericile pentru noi . Nu credeti ? Ar trebui sa stau numai in biserica anul asta, chiar cu camere de luat vederi, caci vine prapadul de la anul . Are si Manastirea Petru Voda camere de luat vederi ? Cam ce virsta are Parintele Varsanufie de la Manastirea Petru Voda , va rog ? Sa va dea Domnul nostru Iisus Hristos sanatate si putere si Maica Domnului sa va tina sub acoperamintul ei paznic si Sfant , Parinte Teodot !

    Apreciază

 17. Sa-l arda focul pe acest tradator de neam Daniel sa dea Domnul sa ne paraseasca cat mai curand cu putinta ,spunaceasta pentru ca eu am copii mici si din cauza nesimtitului asta copii mei vor suferii din pricina acestui ticalos care ne da pe mana la necurat ca sa ne chinuiasca. ucigal sfanta cruce pe Daniel sau intoarcel la Hristos

  Apreciază

   • Chiar daca miine am scapa de Intunecimea Sa Daniel, un alt ucenic al satanei i-ar lua locul imediat . Soarta noastra este pecetluita ,caci „Lupii imbracati in blana de oaie „ne pastoresc , in momentul de fata toti conducatorii BOR si-au vindut sufletul satanei pentru bunastare materiala,iar restul tac ca sa-si pastreze slujbele . Trebuie sa acceptam adevarul trist : Suntem Orfani ! Din nefericire , cu citeva flori ( domnia voastra , Parinte Teodot ) nu se face primavara … Desi am avut Sfinti mari si minunati, totusi, la nivel de popor , platim pentru lipsa credintei si pentru pacatele noastre dintre care lipsa de Unire ,proverbiala lipsa de Unire romaneasca , se va dovedi fatala ,caci asa cum spunea cineva ” daca vreti preoti mai buni, nasteti-i „. Cum a fost posibil ca un popor intreg sa taca si sa-si lase batjocoriti pe minunatii sai Sfinti , care au murit in inchisori exact pentru aceeasi cauza pentru care vom muri si noi , si sa accepte sa li se ingradeasca din nou dreptul de a vorbi liber , dupa ce-l cucerisera in 1989 ??? Si se mai spune ca fiecare popor isi merita conducatorii. De ce au reusit evreii sa conduca lumea ? In primul si in primul rind , pentru ca sunt UNITI , pentru ca ei au inteles ca doar UNIREA face PUTEREA . Cind (daca) Romanii vor intelege si ei acest lucru , lucruri marete se pot intimpla…Pina atunci , ne plingem de mila , cind cheia de la inchisoarea in care ne tinem prizonieri este in buzunarul nostru … Daca stam si ne gindim bine ,ceea ce ni se intimpla este chiar tragic-comic, tragic . pentru ca sigur vom muri chinuiti, si comic , ,pentru ca doar o mina de oameni , va teroriza si va inrobi si va omori in chinuri groaznice ,o omenire intreaga ,omenire care nu a aflat inca , ca Unirea face Puterea . Dumnezeu ne-a poruncit sa ne iubim aproapele ca pe noi insine , iar Vasile Alecsandri ne-a invatat din 1857 Hora Unirii, dar noi tot nu vrem sa auzim de Unire …. Ne stringem cu totii in jurul Parintelui Teodot si vrem sa scoatem castana din foc cu mina domniei sale . Nici Stefan cel Mare , cit de Mare a fost El, nu ar fi putut face nimic fara un popor curajos si unit . Desi, acum e cam tirziu sa mai invingem , caci raul a cuprins tot pamintul,dupa cum zicea Parintele Iustin, tot trebuie sa nu tacem, si sa marturisim adevarul, pentru mintuirea noastra si pentru o moarte demna caci „Prin tacere il tradam pe Dumnezeu „( Sfintul Grigorie Teologul ) . Fratilor, haideti macar acum, la sfirsit , sa fim Uniti ! Avem nevoie unii de altii acum , poate mai mult ca niciodata ! Domnul nostru Iisus Hristos si Maica Domnului sa -l aibe in paza Lor Sfanta pe viteazul nostru Parinte Teodot si pe noi toti ! Amin ! Iertati-ma !

    Apreciază

   • nu aia a fost lucrarea de la Pungeşti, Crucea aghiazma făcută de mai multe ori de mulţi preoţi…. mai importante, Trebuie multe Cruci, Troiţe, Sfinţirea lor de preoţi adevăraţi nu de slugi ale guvernului comunist şi mondial, cu popor credincios care să participe cu preoţi la slujbe în toate localităţile

    Apreciază

   • aici e momentul sa ne organizam, am vazut ca dvs aveti experienta si la Pungesti si la Bucuresti cu acel moment cand s-a facut slujba pe terenul cu pricina

    ce ziceti? ….sunteti dispus sa repetati protestele pe acel teren in momentul in care va incepe constructia efectiv? ne pot impiedica sa ajungem pe teren motivand ca e proprietate privata?

    Apreciază

   • Absolut toți sunt folosiți și sărmanii nu știu că tocmai acesta este drumul pe care nesuferitul îi duce spre iad. De mână sau cu biciul, destinația este aceeași. !!

    Ca să vedeți, Părinte Teodot, cum lucrează necuratul. Pe de o parte cere Bisericilor să facă scări rulante de 40.000 de euro pentru handicapați, în timp ce de cealalată parte strigă că sunt prea multe Biserici, că Bisericile au prea mulți bani. Iar preoții sunt atât de cuminți…, atât de cuminți…, încât mă podidește într-una plânsul.

    !!!
    Biserică fără Sfânta Catapeteasmă, fără strană, dar cu scară rulantă la intrare și camere video în exterior și interior, nu mai este altceva decât un muzeu. Vedeți cum le pregătește necuratul pe toate? Una câte una. Mai apoi, știm cu toții că vor introduce casele de marcat pentru eliberarea bonurilor fiscale, apoi cartle magnetice pentru accesul în interior, și e gata.

    Apreciază

 18. Revin cu cazul webcamurilor instalate în bisericile din mănăstiri: acestea sunt conectate la reteaua internet(cel puțin unde am văzut eu)iar datele captate sunt stocate încontinuu în hard disk-uri de mare capacitate.Caz concret.

  Apreciază

 19. iată o nouă reacţie în Basarabia contra Hotărîrilor Soborului Arhieresc de la Moscova din februarie 2016 şi contra documentelor pentru „Sfîntul şi Marele Sinod” ce se pregăteşte – reacţie din partea a 8 mănăstiri faţă Epsicopul locului, PS Petru de Ungheni şi Nisporeni: http://www.aparatorul.md/recomandam-modova-opt-manastiri-vor-intrerupe-pomenirea-patriarhului-si-episcopulului-locului-daca-acesta-nu-va-lua-atitudine-de-osandire-a-textelor-pentru-sfantul-si-marele-sinod/

  Apreciază

   • Unde nu mai credeam să găsesc în București o Biserică fără camere video, iată că săptămâna trecută m-a luminat Dumnezeu să merg la o Biserică fără aceste unelte diavolești. După Sfânta Slujbă am stat puțin de vorbă cu Preotul și când i-am spus despre ce este vorba se uita la mine ca la un extrateresctru. Îmi spunea că nu crede ce îi spun și că aș face bine să îi dau câteva nume de Biserici care au în interiorul lor aceste unelte. Nu credea nici că Preoții au fost în stare să monteze până și în altar camerele. Mi-a cerut să îi dau numele câtorva Biserici în care sunt montate camere și i-am zis că nu este nevoie, pentru că 99,99% din ele au. A rămas cu gura căscată. M-am simțit acolo ca în Rai. Abia aștept să mă duc din nou acolo. Dumnezeu să-l ocrotească pe acest preot smerit.

    Apreciază

 20. http://episcopia-ungheni.md/index.php/main/article/10596/ro
  http://aparatorul.md/recomandam-modova-opt-manastiri-vor-intrerupe-pomenirea-patriarhului-si-episcopulului-locului-daca-acesta-nu-va-lua-atitudine-de-osandire-a-textelor-pentru-sfantul-si-marele-sinod/

  Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria ale Sfinților Grigorie Palama, Marcu al Efesului și Fotie cel Mare, Paisie Aghioritul, Serafim de Sarov, Serghie de Radonej și ale tuturor Sfinților din Biserica Biruitoare (am folosit această adresare pentru că eu nu mă încred în rugăciunea mea, eu nu știu să mă rog, cititul unei cărți de rugăciuni nu este rugăciune, de aceea zic pentru rugăciunile Dânșilor) să miluiască, să păzească, să întărească și să mântuiască pe toți patriarhii, mitropoliții, arhiepiscopii, episcopii, ieroschimonahii, ieromonahii, preoții, ieroschidiaconii, ierodiaconii, diaconii, schimonahii, monahii, schimonahiile, monahiile și mirenii care țin la Sfintele Canoane și la Dreapta Credință Ortodoxă și pentru rugăciunile dânsilor, să ne miluiască și să ne mântuiască și pe noi!

  Apreciază

  • Ecumenistii sunt vicleni-vicleni-vicleni. Mie mi-a zis P. Justin pe cand traia ca sunt unii intre arhierei care anume mai zic cate ceva impotriva ecumenismului, a altor faradelegi ca sa duca lumea in eroare si sa aibe incredere in ei, iar cand nu te astepti, adica la final, te loveste de esti naucit, pentru ca nu te asteptai la asa ceva din parte a acestor ” marturisitori „. Ca in experimentul Pitesti : luni de zile reeducatii au discutat colegial , s-au rugat…impreuna cu studentii din FDC, ca sa afle ce e in capul lor, informatii cu cine au mai activat…Dar cand a dat comanda Turcanu…au inceput sa-i snopeasca in bataie pe cei care nu erau reeducati. Unii au innebunit in aceste socuri. acum este la fel in toate domeniile : la nivel national si mondial. In Biserica, in familie, in invatamant, cultura, armata, politie, jandarmerie, industrie, agricultura…se repeta experimentul Pitesti. Scapa cine poate… pentru ca e aproape imposibil sa mai unesti romanii. In Bucuresti sunt peste 1 milion si jumatate de ortodocsi declarati, deci botezati. Daca s-ar uni acestia s-ar alege praful de toti vrajmasii. Dar noi sunt ortodocsi numai cu numele. La aceasta situaie s-a ajubns datorita in primul rand arhiereilor si preotilor apostati, fara vocatie, pusi numai pe capatuiala.

   Apreciat de 1 persoană

   • Sa ne traiti , Parinte Teodot ! Asa este de adevarat intotdeauna TOT ceea ce spuneti ! Cred ca la ora actuala , sunteti singurul preot roman in care putem sa ne incredem total si fara rezerve si cu ochii inchisi, cu ceilalti trebuie sa deschidem ochii larg sau mai putin larg,dar tot trebuie sa tinem neaparat ochii deschisi. Sunteti un Demn Ucenic al Parintelui Iustin . Ce mindru trebuie sa fie Parintele Iustin de dumneavoastra, Parinte Teodot ! Parintele Longhin este un OM Mare , de asemenea , dar el nu mai este al nostru . Cind bolsevicii ne-au luat luat Moldova, ne-au luat pe cei mai buni romani dintre noi. Cu intirziere spun: Vesnica Pomenire pentru sufletele martirilor moldoveni masacrati la Fintina Alba , comemorata pe 1 aprilie ! Cit despre covirsitoarea majoritate a preotilor corupti si fara frica de Dumnezeu, cred ca ei reflecta intocmai starea deplorabila de degradare a poporului nostru . Caci din parinti bine credinciosi si cu frica de Dumnezeu, nu s-ar fi putut naste asa monstri , nu-i asa .? Caci ce altceva decit monstri, sunt pastorii care-si arunca oile in gura lupului ? Iertati-ma , Parinte , dar acesti preoti sunt mai necredinciosi decit cel mai necredincios mirean. Cum este posibil sa nu le fie frica de Dumnezeu ??? Se pare ca acesti monstri nici nu cred in Dumnezeu … Domnul nostru Iisus Hristos si Maica Domnului sa va ocroteasca mereu, Parinte Teodot !

    Apreciază

 21. Am mai discutat in trecut despre produsele care te pot ajuta sa scapi de parazitii intestinali (vezi de exemplu articolul despre ceaiul FitoBalt Monastic Tea, care s-a bucurat de un succes destul de mare), iar astazi o sa aducem in discutie un nou astfel de produs, care sa fie capabil sa isi faca datoria exact asa cum trebuie, in mod rapid si fara a avea un impact negativ asupra sanatatii organismului nostru. Este vorba despre Detoxic, un supliment alimentar care a inceput sa fie foarte apreciat in tari din Europa si in Statele Unite ale Americii, iar de curand el a ajuns pe canal oficial si in Romania. Ce este Detoxic? Avem in fata un remediu care a reusit sa castige increderea unui numar foarte mare de persoane care si-au dorit sa scape o data pentru totdeauna de problemele legate de prezenta parazitiilor in organism, precum si de cei care au vrut o solutie naturala si rapida pentru detoxifierea organismului (adica eliminarea toxinelor acumulate de-a lungul timpului). Aceasta „putere” pe care Detoxic o are se datoreaza compozitie naturale, din ingrediente atent selectionate, astfel incat sa indeplineasca toate standardele de calitate cerute de directivele UE si pentru a putea fi prezent in cat mai multe tari europene. Cat de sigur este Detoxic? Ce spun cumparatorii despre efectele sale? Medicii specialisti ar recomanda Detoxic? Acestea sunt doar cateva dintre intrebarile la care vom incerca sa iti raspundem cat mai detaliat, si in acelasi timp cat mai simplu, pe intelesul tuturor, in cadrul acestui review pe care il punem la dispozitie in mod gratuit tuturor celor care isi doresc sa afle mai multe informatii despre produsul Detoxic inainte de a scoate banii din buzunar. Toate materialele sunt realizate de persoane cu experienta in acest domeniu, astfel incat tu sa ai garantia ca o sa detii toate informatiile necesare unei alegeri in deplina cunostinta de cauza http://recinziireale.com/medicamentul-antiparazitar-detoxic-pareri-unde-poate-fi-cumparat-farmacii.html

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s