Peste 4500 de preoti, monahi, monahii si credinciosi ortodocsi adreseaza un ultimatum mitropolitului Teofan

al-saptelea-sinod-ecumenic-5-11

Dupa incetarea pomenirii PS Ioachim Bacaoanu de catre Ierom.Macarie si Ierom.Atanasie de la Manastirea Oituz (din 3 iulie 2016) precum si incetarea pomenirii lui PS Varsanufie de catre Ierom.Grigorie, Staretul  M-rii Lacul Frumos – Valcea (din 1 august 2016), in data de 10 august, peste 4500 de preoti, ieromonahi, monahi, monahii si credinciosi au adresat o scrisoare-ultimatum catre IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei.

IPSfintia Sa a afirmat la o intrevedere – tinuta la M-rea Bistrita – in fata a trei ieromonahi, ca nu regreta nimic din cele semnate la Creta. La M-rea Varatec a fost din nou solicitat de un grup de 20 de credinciosi care l-au rugat sa se dezica de ecumenism in general, de Creta in special, precum si de alte abateri de la dreapta credinta avute in ultimii ani.

La toate aceste solicitari indreptatite, IPS Teofan a raspuns cu nonsalanta ca el iubeste Biserica lui Hristos mai mult decat insusi sufletul sau, ceea ce este in contradictie cu semnatura data la Creta. De aceea a fost nevoie de intocmirea unei scrisori, in care  i se cere ca in termen de 10 zile, sa-si dovedeasca public Ortodoxia.

Aceasta scrisoare va fi adresata  tuturor ierarhilor romani membri ai Sinodului Sfintei Biserici Ortodoxe Romane. Ea exprima mai intai adanca tulburare pricinuita ortodocsilor romani de hotararile adunarii de la Creta, apoi se demonstreaza pe scurt de ce adunarea de la Creta a fost un sinod eretic iar in final i se cere Mitropolitului Teofan sa dovedeasca Ortodoxia sa intregii Biserici, prin dezicerea de :

 1. semnatura de la Creta
 2. ecumenism in general
 3. CMB-Consiliul Mondial al Bisericilor.

Daca va da raspunsul favorabil il vom considera Mitropolit – adica pazitor al Dreptei Credinte. Daca nu, va fi oprita pomenirea Sa, conform Canonului 15 de la Sinodul I-II din Constantinopol de la anul 861.

Unii afirma ca aceasta intrerupere a pomenirii lui IPS Teofan trebuia facuta de multa vreme, datorita abaterilor Sale de la Ortodoxie, dar acum, in urma apostaziei de la Creta,  lucrurile au atins cote maxime .

Acesta este singurul mod – dupa Traditia Bisericii – al credinciosilor de a se ingradi de erezie precum si de a-l atentiona pe cel in cauza, ca s-a abatut atat el cat si faptul ca duce o intreaga Biserica in intunericul vesnic al eresurilor. Nu este nici o bucurie pentru nimeni din Biserica ca s-a ajuns aici, dar mare bucurie va pricinui intregii Biserici intoarcerea unui ierarh, care a semnat apostazia de la Creta, la Ortodoxia Sf.Parinti.

Are loc acum un inceput de judecata a fiecaruia dintre ierarhi cu sine insusi, in ceea ce priveste Dreapta Credinta. Fiecare va trebui sa hotarasca daca vrea sa mai fie ortodox – si pentru aceasta trebuia sa demonstreze prin fapte intregii Biserici – sau eretic.  Pacatul este incalcarea legii Dumnzeiesti. Erezia este pacatul maxim, adica schimbarea legii Dumnezeisti. O Biserica vie este cea in care fiecare se lupta nu numai pentru mantuirea proprie ci si pentru mantuirea celorlalti. Dogmele nu sunt domeniul de studiu intelectual al teologilor si  ierarhilor, ci realitati ale Unicului Dumnezeu Treimic, a caror traire este o consecinta a tainei mantuirii, curatirii, luminarii si indumnezeirii fiecarui crestin ortodox in parte.

Cei care doresc să rămână ortodocși și doresc să susțină această scrisoare pot să trimită în continuare semnături pe adresa de e-mail monah.teodot@gmail.com, pe formularul de tabel postat. Datele cu caracter personal nu vor fi făcute publice. Formularul poate fi descarcat de aici.


 SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE ARHIEREII CARE AU SEMNAT ÎN CRETA

Înaltpreasfinţiei Sale Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

 

 

Sinodul nu este aceasta: să se întrunească simplu ierarhi şi preoţi, chiar dacă ar fi mulţi; ci să se întrunească în numele Domnului, spre pace şi spre păzirea canoanelor… şi niciunuia dintre ierarhi nu i s-a dat stăpânirea de a încălca canoanele, fără numai să le aplice şi să se alăture celor predanisite, şi să urmeze pe Sfinţii Părinţi cei dinaintea noastră… Sfântul Ioan Gură de Aur a spus deschis că duşmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci şi cei aflaţi în comuniune cu ei.” [1]

(Sf. Teodor Studitul)

 

 

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit,

 

Cu durere negrăită am ajuns să strigăm împreună cu prorocul Ieremia: „Cine va da apă capului meu şi izvor de lacrimi ochilor mei?” (Ier. 9, 1) Nu plângem căderea unor cetăţi, nu naufragiul unei corăbii, nici robia unor neamuri, ci căderea păstorilor, pierderea sufletelor, călcarea în picioare a credinţei pe care am primit-o nu de la om, nici de la înger, ci de la Însuşi Dumnezeu! Plângem pentru că păstorii au ajuns să dea oile în gurile lupilor! Ne tânguim pentru că părinţii au ajuns să dea la moarte pe copiii lor! Dar nu ştim ce vom plânge mai întâi: pe păstorii care au trădat pe Hristos, sau oile care se sfâşie de lupii cei înţelegători? Pe părinţii care au renegat şi necinstit pe toţi Sfinţii cei din veac care au luptat, au pătimit şi au murit pentru dreapta credinţă, sau pe copiii care se pierd în întunericul necunoştinţei şi în adâncul ereziilor hulitoare de Dumnezeu? Nu vom înceta a plânge, iar dacă va vrea cineva să ne mângâie cu o mângâiere amăgitoare îi vom răspunde cu cuvintele prorocului: „Lăsaţi-mă! Cu amar voi plânge! Nu stăruiţi în a mă mângâia!” (Is. 22, 4)

Nimeni nu ne poate învinui de mândrie sau îngâmfare pentru că dăm glas durerii noastre! Nimeni nu ne poate aduce vreo acuză de neascultare sau rătăcire, când cei puşi de strajă şi-au lepădat lucrarea lor! Şi nimeni nu ne poate acuza de vreo ranchiună sau ură împotriva cuiva anume, căci pentru dragostea lui Hristos şi a chipului Său grăim. Nu urmăm minţilor noastre, ci predaniei Sfinţilor Părinţi! Nu urmăm celor care zic răului bine şi binelui rău şi amestecă Adevărul cu minciuna, ci dorim ca Adevărul să strălucească mai luminat decât soarele în toată lumea!

Aţi participat la adunarea din Creta şi, în ciuda mai multor asigurări în faţa credincioşilor de a păstra curată Ortodoxia, adică de a reprezenta în mod real pe credincioşii eparhiei, faptele au dovedit altceva. Nu ne este străină lupta pe care aţi dus-o în cadrul sesiunilor de sfârşit şi nu este un lucru pe care îl trecem cu vederea, dar cu frică de Dumnezeu spunem: nu este de ajuns! Nădejdea pe care ne-aţi dat-o a fost întunecată de semnătura pe care aţi pus-o pe documentele adunării din Creta. Nu putem să ne mângâiem datorită unor amendamente aduse de delegaţia română, când aceeaşi delegaţie a semnat fără excepţie documentele prin care se surpă Biserica lui Hristos! Nu putem să vă recunoaştem ca biruitori în câteva amendamente, când capitularea din urmă aţi pecetluit-o cu o semnătură! Oare aţi uitat jurămintele înfricoşătoare pe care le-aţi făcut la hirotonirea întru arhiereu în faţa întregii Biserici văzute şi nevăzute! Şi în virtutea aceasta aţi primit arhieria, angajându-vă să păstraţi curată Dreapta Credinţă. Iar celui care luptă pentru credinţă nu i se îngăduie nici un compromis, ci fie iese biruitor şi ia plata mărturisitorului, fie moare în luptă, dar se încununează ca mucenic în Împărăţia cerurilor. Nu vom da seama în faţa unui tribunal omenesc, ci în faţa înfricoşătorului Scaun de judecată al lui Hristos!

 

Înaltpreasfinţia Voastră,

 

Vă adresăm aceste rânduri, în urma participării ÎPS Voastre, alături de restul delegaţiei B.O.R., la aşa-numitul „Sinod pan-ortodox” desfăşurat la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 16 – 27 iunie 2016, eveniment care s-a remarcat prin abaterile grave de la dreapta credinţă şi recunoaşterea oficială a ecumenismului drept dogmă.

Din capul locului, regulamentul de organizare a fost unul antitradiţional şi antisinodal, punând bazele unei noi eclisiologii a primatului. Acest regulament a prevăzut ca documentele sinodului să fie votate doar de 14 capi ai Bisericilor, impunându-se o nouă formă de conducere străină Ortodoxiei, constituită după modelul papal.

În cadrul sinodului, delegaţia B.O.R. a semnat toate documentele propuse, inclusiv pe cele cuprinzând prevederi neortodoxe, în privinţa cărora mai mulţi teologi şi ierarhi au tras un semnal de alarmă. Amintim aici doar controversatul document intitulat „Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine”, document potrivit căruia ar exista mai multe „Biserici Creştine” din care ar face parte şi Biserica Ortodoxă.

Delegaţia română şi-a asumat, totodată, şi multiplele referiri la „Biserici” şi „Confesiuni”, care contravin învăţăturii Bisericii Ortodoxe, mărturisită prin Crez ca fiind Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică a lui Hristos.

Recunoaşterea pe linie oficială a ecumenismului s-a reflectat şi în eliminarea din discuţiile preliminare a termenilor de „schismatic” şi „eretic”, înlocuirea termenului „eretic” cu „neortodox”, precum şi acceptarea monofiziţilor, catolicilor şi protestanţilor drept „biserici istorice”.

Sf. Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, în Epistola I către papa Nicolae, amintea că „există doar o singură Biserică a lui Hristos, Apostolească şi Sobornicească. Nu mai multe, nici măcar două. Iar celelalte sunt sinagogi ale celor ce viclenesc şi sinod al răzvrătiţilor. Noi, drept-credincioşii creştini, acestea gândim, aşa credem, pe acestea le vestim. Este nevoie să păzeşti toate, fără nicio excepţie, şi, mai presus de toate, cele ale credinţei. Pentru că dacă ai devia cât de puţin, păcătuieşti păcat de moarte veşnică… Şi acestea care au fost hotărâte la Sinoadele ecumenice şi de obşte trebuie ca toţi să le păzească. Şi toţi câţi păzesc cele pe care fie unul dintre Părinţi le-a scris în chip particular, fie un sinod local le-a statornicit, au dreapta judecată. Dar pentru cei care nu le primesc este înfricoşătoare neglijenţa.” [2] 

Au fost acceptate şi afirmaţiile greşite, precum „unitatea pierdută a creştinilor” sau „pentru restaurarea unităţii creştine”, care ar sugera faptul că Biserica ar fi pierdut la un moment dat unitatea, fiind acum nevoită să o regăsească. În aceeaşi notă, a fost acceptată şi referirea la înţelegerea „tradiţiei Bisericii primare”, care dă impresia că ar exista o diferenţă ontologică între Biserica primară a celor şapte Sfinte Sinoade Ecumenice şi continuarea Sa autentică până în prezent.

În legătură cu acest aspect, Mitropolitul Ierotei de Nafpaktos – unul dintre ierarhii care au apărat dreapta credinţă, refuzând să semneze documentele eretice propuse la sinodul din Creta – afirma: „Este o mare confuzie astăzi despre ceea ce este Biserica şi care sunt adevăraţii ei membri. Se confundă identitatea Bisericii cu alte tradiţii umaniste şi se gândeşte că Biserica este fragmentată şi despărţită, dar mai mult se ignoră singura cale de mântuire a Bisericii… Papistaşii nu au preoţie, nici taine… Vaticanul nu este biserică, ci un sistem politico-economic situat în afara Bisericii, iar papa cu toţi «clericii» Vaticanului nu sunt urmaşi ai Apostolilor, nu au predania şi succesiunea apostolică… Papistaşii sunt francolatini, iar pe deasupra şi eretici. Papismul se află în afara Bisericii…, şi pentru că în afara Bisericii nu există Taine, pentru aceasta clericii papistaşilor şi însuşi papa, pentru noi, ortodocşii, nu au preoţie, adică au fost tăiaţi de la succesiunea apostolică. Dacă se va pierde Credinţa Ortodoxă, atunci nu va mai exista nici Biserică, nici Dumnezeiasca Euharistie… Părinţii Bisericii din veacul al VIII-lea observaseră că papismul, sub influenţa francilor, a schimbat teologia ortodoxă şi astfel nu mai făcea parte din Biserica Ortodoxă care păzea în întregime adevărul revelat. De aceea, papa nu mai era pomenit în Diptice.”[3]

Un motiv serios de îngrijorare îl reprezintă şi recunoaşterea „Consiliului Mondial al Bisericilor” ca temei doctrinar, deşi sunt binecunoscute atât originile şi scopul său ascuns, dar şi afirmaţiile cu privire la căsătoriile mixte între ortodocşi şi neortodocşi, care contrazic protejarea teologică a căsătoriei, ca Taină a Bisericii Ortodoxe.

Mai trebuie spus că toate aceste compromisuri şi cedări de credinţă s-au făcut sub presiuni, aşa cum au declarat chiar unii dintre participanţii la sinod, precum Mitropolitul Hierotheos Vlachos: „În cele din urmă însă, această reacție a jucat un rol psihologic în configurarea celeilalte propuneri. Asupra mea personal, cel puțin, s-a exercitat o presiune serioasă și o abordare injurioasă din partea unor ierarhi, datorită poziției mele, și am fost informat că s-au exercitat presiuni și asupra altor arhierei ai Bisericii Greciei. Și pentru că întotdeauna acționez cu calm, sobrietate și în mod liber, nu puteam să accept asemenea practici injurioase”.[4] La aceasta se adaugă şi ameninţarea că vor fi pedepsite toate grupurile de credincioşi creştini care nu vor accepta aceste hotărâri

Se poate concluziona, aşadar, că sinodul din Creta a fost unul neortodox, în concordanţă cu planul mondial de unire a tuturor religiilor şi globalizare a lumii pentru pregătirea venirii unui conducător unic mondial. De altfel, ultimele declaraţii elogioase ale papei Francisc despre deschiderea către „restabilirea unităţii” şi „un bine comun al Bisericii”, dar şi despre intenţiile instaurării unei „Organizaţii a Naţiunilor Unite a religiilor”[5], organizaţie care să fie condusă chiar de papă, şi care să exercite autoritatea „indiscutabilă” de a declara „ce vrea şi ce nu vrea Dumnezeu”, în scopul de a combate extremismul religios, anticipează impunerea de la nivel înalt a globalizării religiei, pregătind, practic, terenul înfiinţării unei autorităţi politice mondiale asupra spiritualităţii lumii. 

Din motivele enumerate mai sus, considerăm că Sinodul şi-a tăgăduit nu numai numele – neputând fi considerat nici „sinod”, nici „sfânt” şi nici „mare”, ci mai degrabă un abuz şi o inovaţie sinodală – ci a înşelat şi aşteptările pliromei Bisericii (gr. pliroma = comunitatea credincioșilor formată din clerici, monahi și mireni în Biserica Ortodoxă). Întâistătătorul (patriarhul) unei Biserici Locale nu reprezintă toată Biserica, tot astfel cum nici sinodul din Creta nu poate reprezenta şi decide în numele întregii Biserici Ortodoxe în probleme de dogmă şi Dreaptă Credinţă. Ecumenismul este o creaţie veche de 100 de ani, o linie nouă în sânul Bisericii. Fiind o inovaţie, ecumenismul nu este recunoscut şi asumat de întreaga pliromă a Bisericii. În plus, contravine întregii Tradiţii Ortodoxe, fiind atacat şi considerat erezie de mulţi şi mari sfinţi ai secolului al XX-lea, ca Sfântul Iustin Popovici, Sfântul Filaret al Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora, Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Paisie Aghioritul etc.

Cum se poate justifica discrepanța dintre învățătura creștină în duhul Sfinților Părinți și întreaga nouă viziune care a dominat pregătirile, dezbaterile și hotărârile sinodului?

 

Mai e nevoie să descriu măsura smintelii şi a defăimării, sau mai curând a încuviinţării [ereziei] pe care au pricinuit-o prin scrisoarea semnată cu mâna lor? Căci dacă tăcerea este o parte a consimţirii, cu cât mai înfricoşătoare încă este această întărire scrisă, înaintea întregii Biserici, a încuviinţării şi a conglăsuirii lor?”[6]

Aţi semnat! Dar pentru că noi nu ne considerăm angajaţi de această semnătură, ne simţim datori să ne delimităm de poziţia adoptată de ierarhie şi mărturisim deschis credinţa pe care am primit-o în Duhul Sfânt de la Apostoli prin Sfinţii Părinţi, aceeaşi credinţă mărturisită de veacuri de către Biserica lui Hristos. De aceea, suntem nevoiţi să arătăm motivele pentru care nu acceptăm această adunare şi ceea ce s-a hotărât în cadrul ei, pe temeiul cuvântului Scripturii şi al de Dumnezeu insuflaţilor Părinţi: „ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul.” (Mat. 18, 16) Aceste motive sunt expuse pe larg în documentele pe care le-am anexat acestei scrisori, iar pe scurt, ele sunt următoarele în legătură cu acest sinod:

 

 1. A fost anulată sinodalitatea ortodoxă prin excluderea episcopilor de la participarea la sinod și de la votarea în cadrul său.
 2. Nu a realizat unitatea organică cu celelalte sinoade prin faptul că nu s-au recunoscut dintru început toate Sinoadele precedente şi nu s-a întărit credinţa ortodoxă statornicită la acestea.
 3. A anulat hotărâri dogmatice şi canonice ale Sinoadelor Ecumenice.
 4. A recurs la manipulări şi presiuni fără precedent în ce priveşte ordinea de zi şi practicile sale.
 5. Nu urmează Tradiţia Sfinţilor Părinţi ai Bisericii celei Una.
 6. A legiferat oficial şi sinodal panerezia ecumenismului.
 7. Recunoaşte sinodal participarea Bisericii Ortodoxe în aşa-numitul „Consiliul Mondial al Bisericilor” şi întăreşte scopul acestuia de realizare a „unităţii creștine.”
 8. Acordă statut bisericesc ereziilor, acceptându-se că papismul, monofiziţii precum şi ceilalţi eretici din „CMB” sunt „Biserici”, iar nu erezii.
 9. Promovează teologia postpatristică prin concepte și idei străine Ortodoxiei.
 10. A trecut cu vederea şi a ignorat rolul clerului inferior şi al mirenilor și nu a exprimat experienţa în Duhul Sfânt a trupului eclezial.
 11. Nu a existat o informare suficientă a pliromei ortodoxe, ci, dimpotrivă, o disimulare a celor hotărâte pe durata procedurilor presinodale.
 12. A introdus practici străine Ortodoxiei: căsătoria mixtă, adunările episcopale, rugăciuni pentru mediu.

 

În temeiul celor expuse mai sus, respingem categoric sinodul din Creta organizat şi desfăşurat neortodox, ce a adoptat hotărâri neortodoxe, şi vă solicităm un răspuns public, care să mărturisească clar şi fără echivoc învăţătura dintotdeauna a Bisericii lui Hristos, răspuns care să cuprindă:

 1. Dezicerea de sinodul din Creta şi retragerea semnăturii de pe toate documentele lui, cât şi respingerea lui în sinodul local al BOR.
 2. Condamnarea fără echivoc a ecumenismului, în cuvânt vorbit şi scris,

cu specificarea explicită a tuturor implicaţiilor lui:

– teoria ramurilor (branch theory), prin care atât Biserica Ortodoxă, cât și celelalte confesiuni autonumite „creştine” ar fi „biserici” nedepline;

– teoria „unităţii pierdute” a Bisericii;

– existenţa harului mântuitor şi sfinţitor în afara graniţelor Bisericii celei Una: adică teoria baptismală, teoria succesiunii apostolice ce presupune existenţa preoţiei valide în afara Bisericii celei Una, teoria undelor de har în aşa-zisele „taine” săvârşite în afara Bisericii celei Una;

– oprirea imediată a tuturor practicilor eterodoxe şi anticanonice, care decurg din acestea.

 1. Militarea în vederea ieşirii neîntârziate din „Consiliul Mondial al Bisericilor” („CMB”) şi din toate organismele ecumeniste.

 

În cazul în care veţi mărturisi acestea toate, care sunt în baza învăţăturii Sfintelor Sinoade şi a Sfinţilor Părinţi, veţi bucura nu numai pliroma Bisericii, ci şi Cerul întreg, cu Sfinţii Îngeri şi cu toţi Sfinţii cei din veac adormiţi, veţi demonstra cu adevărat că sunteți Părintele nostru, al celor pe care îi păstoriţi, veţi dobândi în cer plata mărturisirii, veţi fi cinstit de toţi dreptslăvitorii creştini, clerici, monahi şi mireni de pretutindeni, şi veţi avea ajutorul şi sprijinul nostru în toate. Lucrurile încă nu sunt imposibil de îndreptat. Tot omul este supus greșelii, dar se regăsesc în istoria Bisericii nenumărate exemple ale celor care s-au întors, din care amintim cel al Sf. Macedonie şi al Sf. Iuvenalie, cât și a ierarhilor care s-au pocăit în urma sinodului unionist de la Ferrara-Florența.

Dar în cazul în care răspunsul IPS Voastre nu va fi în acord cu învăţătura Bisericii şi nu vom primi un răspuns clar, fără echivoc, în conformitate cu cele de mai sus, sau nu ne veţi învrednici deloc de un răspuns, cu adâncă durere în suflet, dar cu nădejde nestrămutată că Dumnezeu nu va lăsa de izbelişte turma sa cea cuvântătoare, vă aducem în atenţie că, numeroşi clerici alături de comunităţile lor monahale sau parohiale ridică problema nepomenirii ierarhilor care acceptă sinodul din Creta. Unii dintre ei vor deja să apeleze la această îngrădire faţă de cei care au semnat, fiind îndreptăţiţi de tradiţia canonică şi patristică a Bisericii (canonului 15 al sinodului I-II de la Constantinopol din anul 861, practica individuală sau obştească a Sfinţilor Părinţi). Această atitudine a constituit întotdeauna îngrădirea de erezie și schismă, și nu o părăsire a Bisericii sobornicești, față de care fiii ei rămân statornici și ascultători.

De altfel, pomenirea episcopilor în biserici nu este necondiţionată, ci depinde de credinţa dogmatică a acestora, pentru că la Dumnezeiasca Liturghie sunt pomeniţi – în mod sincer, iar nu mincinos – ca unii ce „drept învaţă cuvântul adevărului” lui Hristos.[7]

Menţionăm că, prin declaraţia „Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici şi confesiuni creştine eterodoxe”, din cadrul documentului „Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine[8] şi prin semnarea acestui document, se intră într-o părtăşie şi o însuşire a doctrinei, moralei şi cultului acestor entităţi religioase, fapt ce creează comuniunea cu erezia, având grave consecinţe pe linie canonică şi dogmatică, la nivel ortodox.

Întrucât noi refuzăm o astfel de părtăşie, în care se regăsesc inclusiv practicile aberante ale anglicanilor legate de hirotonia femeilor[9], de pildă, nu vedem o altă cale decât retractarea publică din partea Înaltpreasfinţiei Voastre atât a participării la sinodul din Creta, cât şi a semnării documentelor sinodului.

 

În consecinţă, Vă aducem la cunoştinţă că, dacă în termen de 10 zile de la primirea acestei scrisori nu primim din partea ÎPS Voastre răspunsul la problemele menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a recurge la întreruperea pomenirii la Sfintele Slujbe. Pliroma Bisericii reacționează deja față de sinodul din Creta prin neparticiparea la slujbele oficiate în bisericile ale căror slujitori persistă în comuniunea cu ierarhii semnatari ai documentelor sinodului. Spunem aceasta deoarece deja se simt efectele acestui sinod iar în unele mânăstiri și comunități parohiale tăcerea ierarhilor semnatari a creat îngrijorare, confuzie și conflicte.

 

„«O, Timotei, zice, păzeşte ceea ce ţi s-a încredinţat, depărtându-te de nelegiuitele înnoiri de cuvinte». […] Cine altul este Timotei în vremea noastră, decât – în general – întreaga Biserică, sau – în special – întregul corp al întâistătătorilor ei, care trebuie să cunoască ei înşişi în întregime ştiinţa curată a cinstirii Lui Dumnezeu şi să o răspândească şi altora? […] Ce înseamnă: «ceea ce ţi s-a încredinţat»? Adică ceea ce ţi s-a dat în seamă, nu ceea ce ai descoperit tu; ceea ce ai primit, nu ceea ce ai născocit tu; nu o chestiune de inteligenţă, ci  de doctrină; nu de opinie proprie, ci de tradiţie generală; ceva transmis ţie, nu dat la iveală de tine; pentru care nu trebuie să fii autor, ci numai păzitor; nu fondator, ci partizan; nu un lucru pe care îl conduci, ci pe care îl urmezi. Talantul (Matei 25, 15) dreptei credinţe păstrează-l neştirbit şi fără cusur.[10]

 

Notă:

Documentul cuprinde 7 pagini și include următoarele anexe, concepute și redactate de semnatarii scrisorii:

 

Anexa 1 : Despre modul neortodox şi anticanonic de organizare şi desfăşurare a sinodului.

Anexa 2 : Despre teologia ecumenistă implementată oficial în Biserică reflectată în documentul „Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine” (traducere critică după cele 4 variante oficiale publicate).

Anexa 3 : Probleme ridicate de celelalte documente.

Anexa 4 : Abateri de la ecleziologia ortodoxă care au precedat sinodul din Creta.

Anexa 5 : Atitudini faţă de ecumenism şi faţă de sinod ale Sfinţilor şi Marilor Duhovnici contemporani.

Anexa 6 : Reacţii pre şi postsinodale ale unor ierarhi şi teologi.

Anexa 7: Întreruperea pomenirii bisericeşti – măsură canonică şi patristică de împotrivire faţă hotărârile sinodului din Creta.

Anexa 8: Lista susținătorilor acestei scrisori (cuprinde peste 4000 de semnături, în copie conformă cu originalul, rămânând deschisă).

 

SEMNATARI:

 

Ieroschim. Simeon Zaharia

 

Protos. Antim Gâdioi

 

Protos. Ieronim Cozma

 

Ierom. Ioan Chițu

 

Pr. Mihail Popescu

 

Pr. Ioan Ungureanu

 

Teolog Mihai-Silviu Chirilă

 

Jurnalist Irina Nastasiu

 

 

[1]              Sf. Teodor Studitul, Epistola 11, apud Pr. Vasile Sorescu, Biserica Ortodoxă, stâlp şi temelie a Adevărului, Ed. Credinţa strămoşească, 2002, p.112.

[2]              Sf. Fotie cel Mare, Epistola I către papa Nicolae, apud Pr. Vasile Sorescu, Biserica Ortodoxă, Stâlp și temelie a Adevărului, Ed. „Credința strămoșească”, 2002,  p.113.

[3]              IPS Ierotheos Vlachos, Cugetul Bisericii Ortodoxe, I, apud Ibidem, pp. 131-132

[4]              https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2016/07/02/ips-ierotheos-vlachos-explica-de-ce-nu-a-semnat-documentul-referitor-la-relatiile-cu-non-ortodocsii/

[5]              https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/05/16/noua-ordine-mondiala-doreste-infiintarea-unei-autoritati-religioase-mondiale-unice/

[6]              Sf. Teodor Studitul, Epistola 2, PG 99, 1121 A, apud Arhimandrit Vasilios Papadakis, Străjerii Ortodoxiei, Luptele monahilor pentru apărarea Ortodoxiei, Ed. Egumeniţa, 2015, p. 523.

[7]              http://atitudini.com/2016/07/declaratia-de-la-chisinau-dezaprobarea-hotararilor-sinodului-din-creta/

[8]             http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-document-oficial/

[9]              http://familiaortodoxa.ro/2012/04/19/legea-egalitatii-primul-pas-spre-trecerea-in-ilegalitate-a-crestinismului/

[10]            Sf. Vincentiu de Lerini, Commonitorium, XXII,  în vol. Preot dr. Mircea Florin Cricovean, Vincenţiu din Lerini – Commonitorium – Studiu analitic şi traducere, Ed. EMIA, Deva, 2006, p. 157.

144 de comentarii

 1. O poezie frumoasa primita de la un prieten. Sper sa va placa
  Te rog, draga Romania
  / Sa nu vinzi Ortodoxia/
  Sa tii Soboarele Sfinte/
  Dogmele nemasluite/
  Si sa nu ai partasie/
  Cu cei ce-s in erezie/
  De ecumenisti sa fugi/
  Ca-s a diavolului slugi/
  Fugi de cei ce fac „sinoade”/
  Ca biserica sa prade/
  Fugi de cei ce in „tacere” /
  Privesc turma cum le piere/
  Fugi de cei ce par „smeriti”/
  Si vand oile pe-arginti/
  Au vandut Ortodoxia/
  Si cu ea si Romania/
  Cei ce-n Creta au semnat/
  De Hristos s-au lepadat/
  Si doresc ca si pe noi/
  Sa ne arunce in noroi/
  Si de vrem sa nu pierim/
  Din mijlocul lor sa iesim/
  Sa nu fim „ascultatori”/
  De Ierarhii tradatori/
  Biserica e acum/
  La cei alungati in drum/
  Pentru-a lor marturisire/
  Si-ntrerupta pomenire/
  Sfintii mereu au luptat/
  Adevaru”au aparat/
  Azi n-avem deloc Pastori/
  Ci doar cativa ravnitori/
  Candva, doar unul lupta/
  El era Biserica/
  Era singur luptatorul/
  Maxim Marturisitorul/
  Si azi , chiar de sunt cativa/ Acestia-s biserica/
  Te rog, draga Romanie/
  Sa nu cazi in erezie!!!!!

  Apreciază

 2. Sâmbătă noaptea Radio Kol Chai, un post de radio, ce emite la Ierusalim a întrerupt programul regulat pentru a da o stire specială : Mesia a sosit !
  Anunţul s-a făcut la Zidul de Vest al Ierusalimului,cu ocazia adunarii a mii de evrei pentru a marca sfârşitul celei mai sumbre zile din istoria lor,Tisha B’Av, o sărbătoare de doliu care comemorează distrugerea ambelor temple evreieşti.

  https://templierblog.wordpress.com/2016/08/18/statie-radio-anunta-sosirea-lui-mesia-in-ierusalim/

  Cred ca se implinesc cuvintele Parintelui Iustin cu privire la antihrist prezent la creta 2016..

  Apreciază

 3. Simbolul de la sinod a fost in porumbel,in profetii scrie ca Antihrist va ordona unui porumbel sa cada la picioarele sale,iata ca s a implinit,eu asa cred,si n Sarea Pamantului spune de prezenta lui la sinod,a lui Antihrist

  Apreciază

 4. Am vazut ca monahul Ionica din Sf Munte care a fost la Petru Voda si la Sihastria Raraului a postat pe net impotriva ecumenismului.Vreau sa va intreb daca are probleme psihice.Dumnezeu sa ma ierte

  Apreciază

 5. Doamne ajuta,

  Slava Domnului pentru toate!

  MARELE SINOD. Protos. Elefterie Tarcuta nu-l mai pomeneste pe Arhiepiscopul Ioachim Bacauanul

  Inca o atitudine de întrerupere a pomenirii ierarhului:

  Dă clic pentru a accesa Scrisoare%20Protos%20Elefterie.pdf

  http://psaltirea.ro/de-importanta-actuala

  60. Protos. Elefterie Tărcuță de la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Sf. Parascheva – Scrisoare de întrerupere a pomenirii ierarhului – adresată ÎPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

  https://saccsiv.wordpress.com/2016/08/17/marele-sinod-protos-elefterie-tarcuta-nu-l-mai-pomeneste-pe-arhiepiscopul-ioachim-bacauanul/

  Apreciază

 6. https://danielvla.wordpress.com/2016/08/18/un-alt-marturisitor-protosinghelul-elefterie-tarcuta-de-la-catedrala-arhiepiscopala-sfanta-parascheva-din-roman-nu-l-mai-pomeneste-la-slujbe-pe-ioachim-bacauanul/comment-page-1/#comment-3713

  UN ALT MĂRTURISITOR: Protosinghelul ELEFTERIE TĂRCUȚĂ, de la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Parascheva„ din Roman, NU-L MAI POMENEȘTE LA SLUJBE pe Ioachim Băcăuanul

  ată că mărturisitori tot apar. De data asta chiar sub nasul lui Ioachim Băcăuanul…

  Apreciază

 7. Pe 15 seara am fost la Sihastria Neamt. Am reusit sa ma cert cu un parinte mitrofan de la paraclis care m-a facut schismatica pt ca nu ascult de teofan, superiorul lui. Apoi, pentru ca urma vecernia Sf. Martiri Brancoveni, am mers la priveghere. Prietena mea a dat un acatist cu mesajul acestor Sfinti: NU VETI PUTEA TRAI CU RUSINEA DE A VA FI VANDUT ORTODOXIA, TARA SI NEAMUL!
  Eu m-am abtinut pana am auzit ca il pomenesc pe teofan. Nu am mai rezistat: in mijlocul bisericii am strigat ca e eretic pentru ca a semnat in Creta. Si am pus ANATHEMA tuturor celor ce il vor mai pomeni pana nu se dezice public. Popa care slujea, s-a infuriat, a venit cu cadelnita la mine si prietena mea si m-a certat. I-am zis sa le fie rusine. A venit staretelul ala pitic si ne-a dat afara din manasrire cu gardianul.
  Dar cand sa iesim, a venit un om care tocmai cumparase o icoana cu Parintele Cleopa si ne-a intrebat daca nu vrem sa o sarutam. Ce vreti mai mult? Pe icoana scria: MANCA-V-AR RAIUL!
  CE soldatei de frisca pitici avem azi in Ortodoxie…!
  rugati-va si pentru mine! Crenguta-Lucia

  Apreciază

 8. Amin, Parinte Teodot! M-a sunat un frate de la Poiana lui Ioan si mi-a zis ca ei sunt total dezinformati. Nu au internet. Parintele Simeon l-a primit la spovedanie pe teofan de 3 ori. Consider ca se face partas la ereziile din creta, atata timp cat nu ii da CANON lui teofan ca, tot in scris, sub semnatura, sa se dezica de ce a semnat acolo. Si sa se publice in toata presa asta. Ar trebui sa mearga cineva la Parintele Simeon sa ii spuna asta. Se tem toti. Eu nu pot merge, nu am masina personala, ca i-as spune.
  Poate mergeti Sf. Voastra, Parinte Teodot! Va rog!

  Apreciază

 9. Apropo de arhiepiscopia romanului si bacaului, dupa cum stim romanul apartine de jud neamt, pe multi ai aud ca loc p neamt, bicaz, si tg neamt nu ar apartine de aceasta arhiepiscopie nici eu nu inteleg cum vine sferele acestea de influienta, asta daca e sa ne luam dupa cum spun uni sau alti

  Apreciază

 10. Doamne Ajuta ! Azi am vb cu o fata ce spunea ca par Serafim Badila le a vorbit credinciosilor in iulie la Durau despre razboi,zicea ca e vorba de un an…….

  Apreciază

  • PS Ioachim Bacaoanu, de cand dumneata esti Biserica ? Ps Ioachim Bacaoanu este eretic ecumenist periculos. P.Elefterie este un adevarat Marturisitor al zilelor noastre. Rusine sa-i fie PS Ioachim si tuturor celor care au semnat la Creta. Nu stim insa la ce se va ajunge cu aceasta intrerupere a pomenirii.

   Apreciază

 11. Daca stam pititi si nu raspundem cu atac astia ne vor da pe mana satanelor zicand ca sintem niste dezbinatori , ca sa vezi dracul din ei pina unde vor ajunge, vor vinde sange nevinovat arzaiar focul.

  Apreciază

   • Parinte,hai fiti drept,corect. Ce i aia, nu le poti obliga? Pai, acolo nadajduim ca se pastreaza cat de cat ortodoxia? Da? Ele „pozeaza” a marturisitoare? Si.l tot puneti in fata pe Sfantul gheronda Iustin Parvu? Eu va intreb altceva dar sa dati rasp dupa Hristos. Iubesc si cu aj. Domnului traiesc ortodoxia dar…de ce maicile ‘sefe” din paltin merg de cel putin 3 ori la jerusalim pe banii manastirii? am vazut.o pe monahia gudiila sau schim.ierusalimala slujba oficiata ieri de marele locului. Nu este si el in aceeasi „oala” care pute? Facvesminte pt ei? Atunci? Ce tot pozeaza Paltin a marturositoare? Rogu.va de ma iertati. Sau e selectiv care e eretic sau nu. Hai sa lasam fatarnicia sau dupa cum ati spus INTERESUL care poarta fesul. Cat despre MMB nu atacam persoana ci ceea ce a facut si tb sa plangem pt Domnia sa. Iertati. Bucurie sfanta. Dupa Hristos si Sf. Evanghelie tb actionat nu atac la persoana pt ca altfel par razbunari si frustrari personale. Cel care e langa marele jerusali este secretar la CMB iar maicile iau binecuvantare dd la Sf.sa. ATUNCIIIIIIIIII? L.ati cam incoltit pe Teofan.

    Apreciază

   • Pe arhierei si preoti nu avem voie sa-i judecam pentru pacate legate de viata morala : hotii, curvii, simonii, delapidari, defaimari, trafic… Pentru erezii insa, SUNTEM DATORI, caci pacatul este incalcarea legii lui Dumnezeu, dar EREZIA ESTE SCHIMBAREA LEGII DUMNEZEIESTI. P.Justin are grija de maicile de la Paltin. El se ocupa de ele. Nu stim ce va iesi la un moment dat cu aceasta intrerupere a pomenirii. O sustinem noi acum , dar mai tarziu … cine stie la ce va da nastere.

    Apreciază

 12. Iubesc ortodoxia si cu ajutorul Domnului o traiesc si.o marturisesc. Dar de ce cel mai ” incoltit,” este mitrop Teofan? Marele alb si ceilalti de ce sunt ocoliti? Mai putin ips pimen si ips teodosie care totusi n.au fost…astept raspuns online… Mantuire.

  Apreciază

  • MANIFEST PENTRU ORTODOXIE
   Frati si surori crestin-ortodocsi,

   Vreti sa ajutati la mantuirea sufletului vostru? Vreti sa ramaneti alaturi de Hristos sau cu un arhiepiscop eretic care va va duce in iad?
   Iata, efortul nostru prea mic in proprii ochi se va face enorm in judecata Lui Iisus Hristos.
   Cum? Daca Il marturisim pe El si Adevarul de credinta-Crezul ortodox-celorlalti oameni.
   Anul acesta, poate stiti, ierarhii B.O.R. au semnat la asa-zisul ”Marele si Sfantul Sinod” din insula Creta vinderea ortodoxiei.La acest sinod :
   1. au fost recunoscute ca biserici erezia catolica si toate sectele (adventisti, penticostali, baptisti, martorii lui iehova, etc)
   2. s-a hotarat cununia intre ortodocsi si eretici
   3. s-a hotarat ca sinodul are ultimul cuvant in materie de credinta, si nu soborul credinciosilor(-asa cum se afirma in Crez-Cred intru Una Soborniceasca si Apostoleasca Biserica)
   Ierarhii au tradat pe Hristos si Biserica Sa. Veti spune ca poate nu e posibil asa ceva. Ba sa stiti ca este. Traim vremurile din urma. In timpul Comunismului adevaratii crestini, simpli, preoti si ierarhi au umplut temnitele si au murit la Canal. Iar tradatorii , cei care s-au vandut bolsevicilor, au ajuns sa conduca Biserica. Cu putine exceptii, acestia au servit puterea comunista si ateismul. Acestia si confratii lor NU s-au retras dupa Evenimentele din 1989, sa faca loc unor pastori vrednici, ci s-au agatat de carjele arhieresti servind tedeumuri, si alte slujbe cu noii veniti la putere. Cu rare exceptii, nu au servit pe Hristos si turmei cuvantatoare, impiedicand si deturnand renasterea duhovniceasca a neamului romanesc, au servit politicienilor corupti, fosti comunisti si copiilor lor, urcati acum pe scaunele puterii lumesti.
   Iar acum, la sinodul talharesc din Creta, 24 de ierarhi romani, fara, exceptie, au semnat ca toate sectele, precum si vechii tradatori ai Lui Hristos-catolicii- ar fi cu totii biserici! Cititi de doua ori: adventistii biserica?? martorii lui iehova biserica?? Papa episcop al Romei??
   Frati crestini, daca ar fi trait astazi, Sf. Ierarh Nicolae i-ar fi palmuit pe toti acesti 24 tradatori, precum a facut si cu Arie, ereticul. Acestia nu mai au dreptul sa fie numiti patriarh, arhiepiscop, sau episcop, ci Iude. Ei sunt eretici. Daca nu isi retrag semnatura si nu se caiesc, vor ajunge in iad, cu toti preotii care ii pomenesc la Sf. Liturghie si cu toti care primesc aceste erezii. Sfintii spun ca ne alaturam ereticilor prin participarea la slujbele lor.
   Noi nu plecam din Biserica Ortodoxa, nu suntem schismatici, nu suntem neascultatori, caci este scris ca si daca inger din cer va spune altceva decat adevarul crestin, anatema sa fie. Ce putem face noi ca simpli credinciosi? Unii veti spune ca mai nimic. Gresit! Putem foarte mult daca ramanem in Iisus Hristos.
   1. Noi cerem ereticilor ierarhi sa se pocaiasca si sa se indrepte.
   2. Noi informam toti crestinii despre tradarea credintei stramosesti. Deja ne luara totul, cu exceptia credintei. Daca ni-L iau si pe Hristos cu ce mai ramanem? Cu papa antihrist?
   3. Noi cerem preotilor sa nu taca, sa nu devina pierzatori ai turmei, ci sa spuna adevarul fara intarziere. Sa fie alaturi de poporul dreptcredincios.
   4. Avem dreptul si datoria sa spunem la Sf.Liturghie in momentul in care e pomenit”arhiereul ereticul “ NEVREDNIC ESTE si ANAXIOS” . Daca nu facem asta, inseamna ca vom deveni din Biserica Ortodoxa Romana- “Biserica” eretica ecumenista, iar Hristos se va indeparta rapid de noi, Isi va retrage Harul Sau si in scurt timp se va porni URGIA LUI DUMNEZEU-RAZBOIUL MONDIAL, CUTREMURUL SI NAVALIREA MUSULMANA. SA NU FIE.
   Iar daca noi vom fi adevarati marturisitori crestini, daca nu vom accepta falsul sinod, daca ierarhii se vor pocai si isi vor retrage semnaturile de pe documentele de la Creta, DUMNEZEU NE VA BINECUVANTA SI AICI SI DINCOLO.
   Asa sa ne ajute Dumnezeu. Cosmin Mihai Modreanu.
   Ma intreb si eu : Oare pentru pomenirea acestor arhierei care au semnat erezii la Creta, merge la iad preotul care-i pomeneste ? Nu pot sa cred. Ce vina are preotul daca ei sunt ecumenisti iar el vorbeste impotriva ecumenismului ? Cred ca este exagerat. Gresit.

   Apreciază

 13. Domnule monah Teodot, mai sunteti inca monah? Nu cred.
  Ceea ce faceti aici, pe acest blog, v-a facut sa cadeti din acest cin. Pentru ca unul dintre voturile monahale este supunerea, iar dvs. sunteti in totala nesupunere, ca un nou Lucifer, si in caderea dumneavoastra ii angrenati si pe alti muritori crestin-ortodocsi din Romania.
  In tot ceea ce faceti, se vede ca aveti o interpretare tendentioasa a documentelor Sf. Sinod din Creta, pe care nici macar nu le prezentati celor care citesc aceste texte ale dvs. de pe internet.
  Tot ceea ce scrieti aici este preluat de pe niste site-uri grecesti, girate de catre niste razvratiti din Grecia, care sunt cunoscuti in aceasta tara tulburata de grave crize, si al caror nume nu vreau sa il dau aici.
  Insasi exprimarea dvs., in care folositi termenul de „pliroma” va da de gol. Corect este PLEROMA. Deci este clar ca ati preluat niste traduceri din limba greaca, caci „PLIROMA” este un grecism.
  Dar pentru un semidoct, ca dvs, este de ajuns….

  Si acum ma voi adresa celor care il cred pe cuvant pe „monahul” Teodot:
  Daca vreti sa va convingeti de adevar, puneti mana pe textele autentice ale Sf. Sinod din Creta si veti vedea ca nu exista nimic eretic.
  Cat despre Mitropolitul Teofan, ACESTA ESTE UN SFANT! Cei care il denigreaza sunt orbiti sau indraciti.

  Apreciază

  • Despre ce interpretare tendentioasa vorbiti ? Nu este clara legiferarea ecumenismului in Documentu 6 ? Nu este foarte clara recunosterea ereziilor ca biserici in acelasi document ? Nu este clara antisinodalitatea Adunarii de la Creta , cu 10 episcopi care au votat din 156 iar pe langa acestia mai sunt pana la 1000 care nu au fost reprezentati acolo ? Nu este clara legalizarea casatoriilor mixte ? Nu este clara legalizare homosexualitatii in Biserica, prin aplicarea principiului iconomiei acolo unde legile cilvile accepta casatoriile gay ? Nu este clara introducerea papismului in Biserica prin paragraful 22 de la Documentul 6, unde se interzice contestarea hotararilor de la Creta ? toate acestea sunt foarte clare, asa ca in materie de credinta nu ne supunem decat dogmelor ortodoxe si canoanelor, iar nu arhiereilor ecumenisti. Ca sa fie sfant, mai intai ar trebui sa-si retracteze tot ce este neortodox, eretic din activitatea sa : a semnat erezii la Creta dar si mai inainte – recunosterea monofizitilor ca eretici, afirmatia semnata ca Sf.Parinti care i-au condamnat pe monofiziti nu au avut dragoste, afirmatia ca este abusrd ca cineva sa sustina ca detine adevarul absolut, participarea la beatificarea cardinalului aceluia in Copou, sfintirea aeroportului din Iasi impreuna cu papistasii, rugaciuni in public impreuna cu papistasii, afisare impreuna cu ereticii in rand cu el, in Germania, la o conferinta ecumenista … Cu aceste zdrente nu ajungi la sfintenie. Imi pare rau. Dumnezeu sa-i dea putere de pocainta si de marturisire hotarata a Dreptei Credinte. D-voastra nu v-ati intalnit inca, cu Sfinti, vad.

   Apreciază

 14. Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so
  I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m
  bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Excellent blog and amazing style and design.

  Apreciază

 15. @Andreea: îl credem pe Monahul Teodor care îl cinstește cu evlavie pe Sf.Gheorghe Calciu si nu pe Teofan care a dat ordin comunist să-l îngroape . Era de buna credință că moaștele Sfântului Gheorghe să fie în biserică.Oare tot așa va proceda domnia sa si cu Sf.Iustin Parvu? Pe Sfântul Iosif de la Radeni nu l-a canonizat ,e ecumenist convins că altfel nu ar mai fii pe Scaunul Mitropolitan în Moldova și Bucovina.Deci,cum să-l mai credem?! Nu-l uram numai ereziile lui.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s